Hoppa till innehåll

Utrikesminister Haavisto deponerar Finlands anslutningsinstrument och deltar i Natos utrikesministermöte i Bryssel

Utrikesministeriet
Utgivningsdatum 3.4.2023 14.15 | Publicerad på svenska 3.4.2023 kl. 14.56
Pressmeddelande

Den 4 april ska utrikesminister Pekka Haavisto deponera Finlands anslutningsinstrument för nordatlantiska fördraget. Anslutningsinstrumentet deponeras hos Amerikas förenta staters regering, vilket sker i Bryssel. Vid tidpunkten för deponeringen blir Finland medlem i Nato. Därtill representerar minister Haavisto Finland vid Natos utrikesministermöte som inleds samma dag.

När Finland har blivit Natomedlem, deponerar utrikesminister Haavisto godkännandeinstrumentet för Sveriges Natomedlemskap. Efter deponeringen ska Finlands medlemskap hedras med flagghissning vid Natohögkvarteret och olika staber. I flagghissningsceremonin deltar republikens president Sauli Niinistö, utrikesminister Pekka Haavisto och försvarsminister Antti Kaikkonen

Natos utrikesministermöte hålls i Bryssel den 4–5 april 2023. Mötet inleds efter flaghissningsceremonin.  

”Det är för första gången Finland deltar i Natos utrikesministermöte som alliansmedlem. Det är ett historiskt ögonblick för oss. Finlands mål på mötet är att understryka Natos stöd till Ukraina när Ryssland fortsätter det olagliga anfallskriget. Vi vill främja stabilitet och säkerhet i hela det euroatlantiska området”, säger Haavisto. 

En av de centralaste frågorna på ministermötets agenda är Natos stöd till Ukraina. Mötet är en viktig etapp i förberedelserna inför toppmötet i Vilnius i juli. Mötets ordförande är Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg.  

Natos partnerländer i regionen Indiska oceanen/Stilla havet, det vill säga Japan, Australien, Nya Zeeland och Sydkorea, har bjudits in till den sista arbetssessionen. Även EU:s höga representant Josep Borrell är med i sessionen.  

I minister Haavistos program ingår också bilaterala möten i Bryssel.

Ytterligare information

  • Joel Linnainmäki, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn +358 295 350 466
  • Minna Laajava, chef för enheten för säkerhetspolitik och krishantering, tfn +358 295 350 128 
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fö[email protected].