Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Valtioneuvosto framsida

Utrikesminister Haavisto träffade Kinas utrikesminister Wang

Utrikesministeriet
25.7.2021 9.52 | Publicerad på svenska 27.7.2021 kl. 10.10
Pressmeddelande

Utrikesminister Pekka Haavisto har i dag träffat utrikesminister Wang Yi i Chengdu i sydvästra Kina och diskuterat bilaterala frågor, relationen mellan EU och Kina samt centrala internationella frågor.

Finlands och Kinas ministrar diskuterade de bilaterala frågorna gällande den internationella rörligheten, lufttrafiken och fraktgodstrafiken och ländernas samarbete inom vintersport i och med att Peking förbereder sig att vara värd för vinter-OS i februari 2022 samt finansministrarnas klimatkoalition och Arktiska rådets arbetsgrupp mot sotutsläpp som Haavisto bjöd in Kina till.  Vid diskussionen prioriterades den hållbara utvecklingen och klimatfrågorna högt också med tanke på samarbetet mellan EU och Kina. Haavisto betonade väsentligheten av att Kina deltar i de gemensamma klimatinsatserna. Man har höga förväntningar på den konferens om biologisk mångfald (COP15) i Kunming som Kina är värd för i höst. Mötet kan till och med bli den första etappen i Kinas uppfyllande av klimatlöftena. Under diskussionen lyfte utrikesminister Haavisto också fram de aktuella frågorna kring cybersäkerheten.

Haavisto underströk även vikten av en kontinuerlig dialog mellan EU och Kina eftersom handelspartnerskapet är viktigt för både EU och Kina. Just nu finns inte förutsättningar för att framskrida med investeringsavtalet, men det viktiga är att båda partnerna strävar efter att hitta en lösning. Ratificeringen av avtalet skulle vara viktigt för både de europeiska och de kinesiska företagen.

Haavisto uttryckte sin djupa oro över människorättsläget i Xinjiang och det politiska läget i Hongkong. Trots sina meningsskiljaktigheter måste EU och Kina förmå samarbeta eftersom deras gemensamma ansträngningar är en förutsättning för att kunna lösa de globala problemen och hantera de internationella kriserna. Utöver de internationella frågorna behandlades också bland annat läget i Etiopien, Myanmar och Afghanistan samt det internationella samarbetet i den arktiska regionen.

Utrikesminister Haavisto nämnde också initiativet Helsingforsandan, som också president Niinistö har presenterat för bland annat Kinas president Xi.

Utrikesminister Haavisto diskuterade också i telefon med Huang Qiang, guvernören för provinsen Sichuan. Finlands relation med provinsen bygger på ett samarbete under flera årtionden och omfattar såväl skogssamarbete, program för skydd av pandor som samarbete inom informations- och kommunikationsteknik.

Ytterligare information: Turo Mattila, utrikesministerns tjänstemannasekreterare, tfn +358 50 344 3890 och Eevamaria Mielonen, landansvarig tjänsteman, enheten för östra Asien och Oceanien, tfn +358 50 357 6101.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected]

 
Tillbaka till toppen