Hoppa till innehåll

Utrikesministeriets samarbetspartner för att ta emot ansökningar om visum och uppehållstillstånd har valts

utrikesministeriet
Utgivningsdatum 4.7.2024 11.16 | Publicerad på svenska 4.7.2024 kl. 11.28
Nyhet

Utifrån de fastställda kriterierna har VF Worldwide Holdings Ltd, det vill säga samma aktör som nu, valts till producent av ministeriets utläggningstjänster.

Utrikesministeriet inledde konkurrensutsättningen med en marknadsundersökning hösten 2023. Den egentliga konkurrensutsättningen genomfördes genom ett selektivt förfarande våren 2024. Fyra tjänsteleverantörer lämnade in sina anbudsansökningar och tre av dem gick vidare till anbudsfasen.

De slutliga anbuden kom in i början av juni och ministeriet fattade beslutet den 14 juni. Ministeriet har bedömt kvaliteten på anbudsgivarnas kundservice och deras ekonomiska och tekniska färdigheter att ta emot ansökningar om visum och uppehållstillstånd i enlighet med Finlands krav. Anbudsgivarna fick också lämna in projektplaner för att öppna nya tillståndscenter och redogöra för sina metoder för kvalitetssäkring, utbildningsplaner och åtgärder för att förebygga missbruk.

Beslutet överklagades inte inom tidsfristen som gick ut den 28 juni k. 16.15. Avtalsförhandlingarna inleds i augusti 2024. Avtalsperioden är i enlighet med konkurrensutsättningen 5 + 5 år.

Utrikesministeriet anlitar externa tjänsteleverantörer för att ta emot ansökningar om visum och uppehållstillstånd i cirka 30 länder, sammanlagt på nästan hundra orter. Till de externa tjänsteleverantörernas uppgifter hör bland annat att ta emot ansökningar samt samla in och vidarebefordra biometriska uppgifter och ansökningsavgifter till beskickningen. Den externa tjänsteleverantören fattar inte beslut om visum, utan det hör också i fortsättningen till utrikesministeriets tjänstemän.