Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Utvärdering: Finland och Vietnam har lyckats skifta fokus från utvecklingssamarbete till handel

Utrikesministeriet
20.6.2021 8.30 | Publicerad på svenska 22.6.2021 kl. 12.50
Nyhet

Omställningen i samarbetet mellan Finland och Vietnam har utvärderats och i rapporten konstateras att processen lett till att utvecklingssamarbetet minskat och det övriga samarbetet ökat. Handel och investeringar har blivit viktiga verktyg för att uppnå utvecklingsmålen och skapa partnerskap som gynnar båda parterna.

Kuva kadusta Vietnamin pääkaupungissa Hanoissa.
Vietnam är ett intressant land med tanke på ekonomiskt samarbete och handel. ”Finländarna kan lära sig av vietnamesernas företagsamma inställning. Allt behöver inte alltid vara perfekt, men du kommer nog vidare bara du är passionerad och försöker”, sade Eija Tynkkynen, som tjänstgjort som handelsråd i Vietnam. För närvarande är Tynkkynen landsdirektör för Business Finland i Kina. Foto: Florian Wehde

I en nyligen publicerad extern utvärdering, som beställts av utrikesministeriet, granskades framgångarna och svagheterna i omställningen av samarbetet mellan Vietnam och Finland,  och hur utvecklingssamarbetet har främjat övergången till ett mångsidigare samarbete.

Utvärderingens resultat presenterades vid ett webbinarium den 16 juni 2021. I sitt öppningsanförande betonade understatssekreterare Elina Kalkku att Vietnam har varit ett av Finlands viktigaste partnerländer inom utvecklingssamarbetet i nästan fyra årtionden. I och med Vietnams enorma ekonomiska utveckling inleddes en förändringsprocess i utvecklingssamarbetet 2008.

”Omställningen tog slutligen 12 år. Målet var ett samarbete som gagnar båda parter och att få med den privata sektorn”, sade Kalkku.

”Efter ett decennium av omställning är relationerna mellan länderna fortsättningsvis livskraftiga”

”Det fanns inte alltid en enhetlig uppfattning om definitionen av omställningen”, påpekade ledaren för utvärderingsteamet Frans van Gerwen. Han lyfte dessutom fram att det inte heller fanns någon tydlig definition av hur samarbetet mellan Finland och Vietnam skulle se ut efter omställningen och vad som eftersträvades.

Men Gerwen fortsatte: ”Efter ett decennium av omställning är relationerna mellan länderna fortsättningsvis livskraftiga, särskilt inom handeln, utbildningen, diasporan och turismen.”

Enligt evalueringen lyckades omställningens mål att minska det bilaterala samarbetet i form av bistånd och att stärka handelsrelationerna och relationer som gagnar båda parter. Finlands ambassadör i Vietnam Kari Kahiluoto lyfte i sitt anförande fram vad detta har inneburit i praktiken:

”Under min mandatperiod har en viktig uppgift varit att ändra ambassadens fokus från utvecklingssamarbete till handelsrelationer , och det har vi gjort.”

Biträdande avdelningschef för avdelningen för Amerika och Asien, Pekka Kaihilahti, bekräftade att Vietnam fortsättningsvis är ett viktigt land för Finland. Det vietnamesiska samhället och den vietnamesiska ekonomin är så livskraftiga att samarbetet har varit enkelt och gett många goda resultat inom flera sektorer.

”När det gäller de mänskliga rättigheterna har samarbetet däremot inte varit så framgångsrikt, vilket är ett stort orosmoment för oss, eftersom de mänskliga rättigheterna är helt centrala för Finland”, sade Kaihilahti.

Också understatssekreterare Kalkku, ambassadör Kahiluoto och experten Mike Speirs från Danmarks utrikesministerium lyfte fram de mänskliga rättigheternas betydelse och svårigheterna kopplade till dem i sina anföranden.

Klimatförändringar ger upphov till samarbete

Mies tekee korjaustöitä Vietnamissa.
Programmet för innovationspartnerskap byggde också med framgång upp Vietnams innovationssystem. Foto: Marja-Leena Kultanen

Enligt utvärderingen har man i samarbetet beaktat miljöfrågor och klimatförändringar som ett genomgående tema.

”Detta område erbjuder också en av de mest lovande sektorerna där samarbetet mellan Finland och Vietnam kunde utvecklas”, bedömer Gerwen.

I utvärderingen uppmärksammas utvecklingssamarbetsprojekt där byggandet av partnerskap var en del av projektet. Det gjordes bland annat inom programmet för innovationspartnerskap och inom partnerskapet för energi och miljö. Däremot har partnerskap mellan det offentliga, privata aktörer, civilsamhället och vetenskapsvärlden fått mindre uppmärksamhet.

Det fanns också brister i samordningen och samstämmigheten mellan de olika samarbetsformerna, eftersom det fanns flera olika stödformer som genomfördes av flera institutioner.

Utvärderingen gagnar planeringen av kommande omställningar

I utvärderingen granskades också erfarenheter av övergångsprocesser i Danmark och Nederländerna, och omställningen i Vietnam kan fungera som exempel för Finlands andra partnerländer där en motsvarande process och omställning är att vänta.

Utvärderingen framhåller vikten av att fastställa en vision och mål för partnerskapet efter omställningen. Det är också viktigt att processen är tillräckligt lång och att den beaktar och engagerar intressegrupper både i Finland och i partnerlandet. Konsekvensen och samverkan mellan olika samarbetsformer och aktörer är likaså viktig. Dessutom ska man se till att kommunikationen är aktiv, tydlig och riktad till olika aktörer under hela övergångsperioden.

Erfarenheterna från Danmark och Holland visar att samarbetet genom strategisk planering och formella överenskommelser kan styras och koncentreras till teman som gagnar båda parter. Mike Speirs från Danmarks utrikesministerium bekräftade vikten av långsiktiga planer.

”Danmarks kommersiella intressen var och är fortfarande starka i Vietnam. Den danska ambassadens uppgift i Hanoi är att bygga upp ekonomiska och kommersiella relationer mellan länderna”, fortsatte Speirs.

En viktig metod i detta är det så kallade sektorsövergripande samarbetet, som stöds med medel för utvecklingssamarbete och där utgångspunkten är ekonomiska relationer som gagnar båda parter.

De lärdomar som utvärderingen ger är värdefulla för utrikesministeriet.

”Finland står inför liknande omställningar med andra länder. Även om samarbetet och partnerskapen alltid är kontextbundna, är många av de synpunkter som lyfts fram i denna utvärdering användbara också i andra kontexter”, sade understatssekreterare Kalkku.

Läs utvärderingsrapporten och ett sammandrag av den (på engelska) på utrikesministeriets webbplats

 
Tillbaka till toppen