Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Statsrådets allmänna sammanträde 6.5.2020 Statsrådets principbeslut om en plan för en hybridstrategi för hantering av coronakrisen

6.5.2020 13.56
SRK

Statsrådet fattade vid sitt allmänna sammanträde onsdagen den 6 maj ett principbeslut om en plan för en hybridstrategi för hantering av coronakrisen. Principbeslutet preciserar regeringens riktlinjer från i söndags och måndags när det gäller att delvis fortsätta de begränsningsåtgärder som vidtagits för att motverka coronavirusepidemin och delvis avveckla dem gradvis och kontrollerat. Principbeslutet styr beredningen av myndighetsåtgärder och utifrån beslutet ska det ännu beredas preciserande lag- och beslutsförslag och ges närmare anvisningar. Vid sitt sammanträde utfärdade regeringen också förordningar om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med beredskapslagen i syfte att trygga funktionsförmågan hos servicesystemet inom social- och hälsovården.
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (delvis på svenska)

Tillbaka till toppen