Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

Vetenskaplig forskning erbjuder vägkarta till hållbar utveckling

Utrikesministeriet 12.7.2019 13.29
Nyhet

Professor Eeva Furman, medlem i FN:s forskarpanel för hållbar utveckling, berättar i en videointervju om vad vi kan förvänta oss av panelens rapport som offentliggörs i september.

FN:s högnivåforum för hållbar utveckling pågår för närvarande i New York. Under forumet rapporterar olika länder om sina framsteg när det gäller att genomföra de globala målen. Det har nu gått fyra år sedan Agenda 2030 utarbetades och den forskningsbaserade rapporten Global Sustainable Development, som beställts till stöd för genomförandet, börjar bli klar.

Professor Eeva Furman berättar att rapporten inte kommer att granska de 17 globala målen enskilt eller genom enskilda indikatorer. Den erbjuder ett övergripande perspektiv och därtill praktiskt orienterade modeller för olika helheter, som till exempel matproduktion, naturliga system eller ekonomi. Rapporten tar också upp kopplingar mellan de olika målen.

”Rapporten rangordnar inte länder på någon skala för hållbar utveckling. I rapporten är vi alla utvecklingsländer, också Finland”, konstaterar Furman.

Titta på videointervjun (på finska, 4min 22s) där Furman berättar om vad som överraskat henne och vilka möjliga lösningar hon upptäckt under arbetets gång.

Läs mer om den internationella forskarpanelen (pressmeddelande 5.1.2017).

 

Tillbaka till toppen