Finanspolitiska ministerutskottet beslutade om sänkning av bilskatten

Statsrådets kommunikationsavdelning 23.6.2015 11.37
Pressmeddelande 334/2015

Finanspolitiska ministerutskottet beslutade den 23 juni 2015 om sänkning av bilskatten och om genomförandet av ändringen. Bilskattebeloppet sänks för bilar vilkas specifika koldioxidutsläpp är högst 140 g/km. Skattesänkningen verkställs i fyra lika stora steg under åren 2016–2019.

- Bilskatten sänks i enlighet med regeringsprogrammet under regeringsperioden så att skatteavkastningseffekten blir ungefär 200 miljoner euro på 2019 års nivå. För att bilskattens miljöstyrande inverkan ska effektiviseras riktas sänkningen framför allt mot utsläppssnåla bilar, konstaterar finansminister Alexander Stubb.

Skatteprocenten bestäms uteslutande på basis av det specifika koldioxidutsläppet

Skattesänkningarna följer bilskattens nuvarande teknikneutrala struktur. Skatteprocenten bestäms uteslutande på basis av det specifika koldioxidutsläppet, oberoende av fordonsteknologin. Skattebeloppet beräknas utgående från fordonets allmänna detaljförsäljningspris enligt en viss skatteprocent.

Skatten sänks proportionellt sett med 13 % för bilar vilkas utsläpp motsvarar genomsnittet för nya bilar, dvs. 124 g/km. Sänkningen är proportionellt sett störst i fråga om bilar vilkas koldioxidutsläpp är mindre än 65 g/km. Skatten på dessa hybridbilar som laddas med el sänks proportionellt sett som mest med 52 %. På grund av bilskattens fiskala karaktär kommer även bilar med nollutsläpp att ha en liten skatt, men den sjunker för dessa bilars del proportionellt sett med 46 % från den nuvarande nivån.

Skatten sänks inte på bilar vilkas utsläpp överskrider 140 g/km. Skattesänkningen gäller heller inte motorcyklar, eftersom de saknar utsläppsuppgifter. 

Skattesänkningen genomförs i fyra steg

Skattesänkningen genomförs i fyra lika stora steg vid ingången av respektive år under 2016-2019. Syftet med den stegvisa implementeringen av sänkningen är att både konsumenterna och aktörerna inom bilhandeln får möjlighet att anpassa sig till skatteändringen så att man t.ex. kan undvika akuta minskningar av lagervärdena.

Varje enskild skattesänkning som träder i kraft vid ingången av de ovan nämnda åren är så pass liten i förhållande till priset eller värdeminskningen av nya bilar att konsumenterna inte har något större intresse av att skjuta upp sina köp på grund av skatteändringarna. Skattesänkningen är störst enligt eurobelopp på utsläppsnivån 82 gram. Skatten på en bil som kostar 32 000 euro sänks då med 470 euro per år. Skatten på en bil med samma pris, men med genomsnittliga utsläpp, dvs. 124 g/km, sänks ungefär med 260 euro per år. 

Regeringsproposition under hösten

Regeringens proposition om ändring av bilskattelagen kommer att utfärdas hösten 2015 i samband med budgetpropositionen för 2016. Propositionen överlämnas därefter till riksdagen, och riksdagen kommer under slutet av året att besluta om det slutliga innehållet i och antagandet av propositionen.

De föreslagna bilskatteprocenten för åren 2016–2019