FI SV

Var fjärde kommun provar på att införa språkinlärning tidigare

Undervisnings- och kulturministeriet 15.5.2017 9.46 | Publicerad på svenska 15.5.2017 kl. 10.19
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet inleder ett omfattande försök där undervisning i ett främmande språk inleds redan i årskurs ett eller redan inom småbarnspedagogiken. Samtidigt blir språkutbudet mångsidigare. Specialunderstöd för försöken har beviljats till 76 kommuner samt till 19 andra utbildningsanordnare. Enligt projektplanerna kommer upp till 69 000 grundskoleelever, 8000 förskoleelever och 7000 barn inom småbarnspedagogiken att delta i försöket.

Försökets startseminarium på måndagen samlade aktörer för att planera förverkligandet, skapa nätverk och stärka sitt kunnande.

Syftet med spetsprojektet för språkundervisning är att förbättra möjligheterna att studera ett främmande språk redan i årskurs ett samt att erbjuda mera och mångsidigare språkundervisning. Försöket är en del av undervisnings- och kulturministeriets program Den nya grundskolan.

Målet är att utöka språkutbudet så att allt fler barn har möjlighet att välja t.ex. franska, tyska, ryska, spanska, kinesiska eller japanska som första språk. Kommunerna uppmuntras att samarbeta regionalt i försöken. Försöken omfattar också småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen.

- Från och med nästa höst kommer det i var fjärde kommun i Finland att vara möjligt att studera ett främmande språk redan i årskurs ett eller inom småbarnspedagogiken. Syftet med försöket är att allt fler barn och familjer ska ha möjlighet att lära sig språk i ett tidigt skede och att uppmuntra till mångsidiga val, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

- Forskningen kring och förståelsen av betydelsen och möjligheterna i anslutning till att lära sig språk i ett tidigt skede har ökat. Man borde på ett bättre sätt uppmärksamma åldern då barn har lätt att lära sig. Språkinlärning kan införas i leken redan inom småbarnspedagogiken.

Totalt 10 miljoner euro har reserverats för försöket under två år. 4,5 miljoner finns till förfogande för i år, varav ca 3,8 miljoner nu har delats ut som specialunderstöd till anordnare av undervisning. Man satsar också på kompletterande utbildning för lärare och producerar material som kan utnyttjas i undervisningen.
 
76 kommuner och 19 andra utbildningsanordnare deltar i försöket med att tidigarelägga språkundervisningen.  Enligt planen ingår 21 olika språk i försöket, bland dem är de vanligaste engelska (61 försök), tyska (60), svenska (47), franska (45) och ryska (42).
 
- Internationalitet och språkkunskap är i dagens värld grundläggande färdigheter som kan jämföras med läs- och skrivkunnighet. Jag ser det som viktigt att vårt utbildningssystem lägger grunden för en stark språkkunskap i hela Finland. Det är viktigt att eleverna och deras föräldrar gör språkvänliga val och att kommunerna erbjuder en möjlighet att börja studera språk i ett tidigt skede, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

Undervisningen inom ramen för det första skedet i försöket inleds i augusti. Andra skedet i spetsprojektet för tidigareläggandet av språkundervisningen inleds 2018.
Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen har också tillsatt en utredningsperson, professor Riitta Pyykkö vid Åbo universitet, för att komma med förslag om hur språkundervisningen kunde utvecklas inom alla utbildningsnivåer. En arbetsgrupp som berett utvecklingsförslag för studentexamen föreslog i april att man borde understöda mångsidiga språkstudier och införa också muntliga prov.

- I framtiden är det allt viktigare att fästa uppmärksamhet vid att den praktiska språkkunskapen utvecklas. Bar och unga bör uppmuntras att modigt använda språk. Vårt utbildningssystem borde också erbjuda möjligheter till internationalisering för alla. Det skulle vidga vyerna och förståelsen för betydelsen av att lära sig språk i en allt mer internationell värld, säger ministern.
 

 
Ytterligare information:
undervisningsråd Minna Polvinen (UKM), tfn 02953 30262
undervisningsråd Anu Halvari (UBS), tfn 02953 31277