Beslutsfattande

På webbsidorna publiceras på förhand föredragningslistor för statsrådets allmänna sammanträden och för föredragningar för republikens president samt kalenderuppgifter om kommande sessioner. Efter sessionerna publiceras ministeriernas pressmeddelanden om de viktigaste besluten. Statsrådets finskspråkiga nyhetsbrev med information om beslut utkommer varje torsdag. Det går att prenumerera på nyhetsbrevet och få det som utskick per e-post.

Beslut på finska

Statsrådets allmänna sammanträde 26.3.2020
På grund av coronaviruset förkortas varseltiden för permittering och samarbetsförhandlingarnas längd

26.3.2020 14.36
SHM

Den 20 mars fattade regeringen beslut om de första åtgärderna för att trygga människors utkomst och företagens likviditet i den svåra situationen till följd av coronaviruset. De ändringar som görs i arbetsavtalslagen, lagen om sjöarbetsavtal och lagen om samarbete inom företag lämnades i form av en regeringsproposition till riksdagen den 26 mars 2020. Ändringarna avses vara i kraft i tre månader, dvs. till den 30 juni 2020.
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (delvis på svenska)

Statsrådets allmänna sammanträde 24.3.2020
Restaurangerna stängs för kunder, men mat får fortfarande beställas och avhämtas

25.3.2020 8.43
ANM

Det råder undantagsförhållanden i Finland på grund av coronavirusutbrottet. I syfte att förhindra viruset från att spridas kommer restauranger, kaféer och serveringsställen så snart som möjligt att stängas för kunder. Regeringen lämnade den 24 mars 2020 en regeringsproposition om detta till riksdagen, som inleder behandlingen av ärendet omedelbart. Avsikten är att skydda befolkningen och trygga samhällets funktion. Ändringarna gäller till och med den 31 maj 2020.

UM: Statsrådets principbeslut: möjligt att stöda evakueringsflyg
SHM: Staten säkerställer tillräcklig tillgång till skyddsutrustning i hela landet
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (delvis på svenska)