Beslutsfattande

På webbsidorna publiceras på förhand föredragningslistor för statsrådets allmänna sammanträden och för föredragningar för republikens president samt kalenderuppgifter om kommande sessioner. Efter sessionerna publiceras ministeriernas pressmeddelanden om de viktigaste besluten. Statsrådets finskspråkiga nyhetsbrev med information om beslut utkommer varje torsdag. Det går att prenumerera på nyhetsbrevet och få det som utskick per e-post.

Beslut (delvis på svenska) 

Statsrådets allmänna sammanträde 23.10.2020
Statsrådet fattade ett principbeslut om nationella och regionala rekommendationer för att förhindra spridning av coronaviruset

23.10.2020 14.03
FM SHM SRK UKM

Statsrådets principbeslut av den 23 oktober 2020 innehåller nationella och regionala rekommendationer som stöder de regionala åtgärderna för att förhindra spridning av epidemin och som bidrar till att begränsa epidemin så snabbt som möjligt. Med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar bekämpas epidemin i första hand genom lokala och regionala åtgärder.
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (delvis på svenska)


Statsrådets allmänna sammanträde 22.10.2020
Regeringen godkände en proposition om en reform av bostadsrättssystemet

22.10.2020 15.04
MM

I överensstämmelse med regeringsprogrammet är reformen av bostadsrättssystemet inriktad på rimliga priser, transparens och invånarnas möjligheter att påverka. Dessutom förenklas förfarandet vid valet av boende.
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bostadsrättsbostäder och lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (delvis på svenska)