Beslutsfattande

På webbsidorna publiceras på förhand föredragningslistor för statsrådets allmänna sammanträden och för föredragningar för republikens president samt kalenderuppgifter om kommande sessioner. Efter sessionerna publiceras ministeriernas pressmeddelanden om de viktigaste besluten. Statsrådets finskspråkiga nyhetsbrev med information om beslut utkommer varje torsdag. Det går att prenumerera på nyhetsbrevet och få det som utskick per e-post.

Beslut på finska

Statsrådets allmänna sammanträde 6.4.2020
Begränsningarna inom småbarnspedagogiken, undervisningen och utbildningen fortsätter fram till den 13 maj

6.4.2020 12.46
UKM

Statsrådet fortsätter begränsningarna i närundervisningen inom alla skolstadier. Det här innebär att undantagsarrangemangen i undervisningen fortsätter fram till den 13 maj. Undervisningen fortsätter som distansundervisning och genom andra jämförbara metoder. Regeringens rekommendation är fortsättningsvis att även barn inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och inom årskurserna 1-3 stannar hemma i mån av möjlighet.
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (delvis på svenska)

Kommunen kan tillfälligt avvika från tidsfristerna för icke brådskande vård och inledande av bedömningar av servicebehovet inom socialvården

Kommunerna har beviljats rätt att avvika från tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och inledande av bedömningar av servicebehovet inom socialvården. Denna rätt har beviljats med stöd av beredskapslagen, och avsikten är att rätten ska förlängas till och med den 13 maj. 
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (delvis på svenska)


Valtioneuvoston yleisistunto 2.4.2020
Regeringen föreslår att lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och lagen om arbetslöshetskassor ändras temporärt

2.4.2020 15.30
SRK

Syftet med regeringens proposition är att stärka den ekonomiska ställningen för dem som behöver utkomstskydd för arbetslösa i det svåra ekonomiska läge som orsakats av coronavirusepidemin. Arbetsgivarna har varit tvungna att anpassa sin verksamhet på grund av nedgången i efterfrågan till följd av coronavirusepidemin. Enligt regeringens förslag ska arbetstagarnas försörjning stärkas i denna situation där många har blivit arbetslösa eller permitterade.      

Arbetsgivarens arbetspensionsförsäkringsavgifter sänks på grund av det det ekonomiska läget till följd av coronaepidemin
Kommunerna kompenseras för temporär minskning av skatteinkomsterna               
Dröjsmålsräntan på skatter som omfattas av betalningsarrangemang sänks för viss tid
Även rederierna ska få spelrum när det gäller arbetspensionsförsäkringsavgifterna 
Transport av farliga ämnen tryggas under undantagsförhållanden
Matpenning till beväringar även under den lediga perioden

Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (delvis på svenska)