Kommun- och regionminister Anna-Kaisa Ikonen

Samlingspartiet

Finansministeriet

Kommun- och regionminister Anna-Kaisa Ikonen ansvarar för förvaltningspolitiken, kommunfrågor, välfärdsområdena, den offentliga förvaltningens IKT och staten som arbetsgivare.

Minister Ikonen behandlar också Ålandsärenden vid justitieministeriet och ärenden som gäller stadsutveckling vid arbets- och näringsministeriet.

Personporträtt

Kommun- och regionminister Anna-Kaisa Ikonen föddes 1977 i Tammerfors, som fortfarande är Ikonens och hennes familjs hemstad.

Ikonen är doktor i samhällsvetenskaper. Hon tog studentexamen vid gymnasiet Sammon lukio i Tammerfors och fortsatte sina studier vid Tammerfors universitet, där hon avlade sin magisterexamen 2001 och disputerade för doktorsgraden 2009. 

Ikonen har lång erfarenhet av kommun- och regionalpolitik. Hon har vid två tillfällen stått i ledningen för en av Finlands största städer, Tammerfors, som borgmästare. I Tammerfors har hon tidigare också varit biträdande borgmästare med ansvar för social- och hälsovården och ordförande i stadsfullmäktige. Ikonen har dessutom varit ordförande för pensionsanstalten Keva, vice ordförande i Kommunförbundet och vice ordförande i Birkalands välfärdsområdes fullmäktige.

När det gäller beslutsfattandet på riksnivå är Ikonen nu inne på sin andra period som riksdagsledamot. Dessförinnan har hon varit statssekreterare vid finansministeriet i Katainens och Sipiläs regeringar och vikarierat för dessa regeringars ministrar i ministerarbetsgrupper och vid internationella ministermöten. Ikonen hör till Samlingspartiets partiledning och är partiets vice ordförande.

Inom vetenskapsvärlden har Ikonen varit arbetslivsprofessor samt bedrivit forskning och skrivit ett flertal publikationer om ledningen av städer och kommuner, om social- och hälsovårdsreformen och om statsministrarnas politiska ledning.

Under de första åren av sin karriär, innan hon började i politiken, arbetade Ikonen inom frivilligorganisationer, som projektchef vid ett konsultföretag och som utvecklingschef inom statens regionförvaltning.

Ikonen tycker om att resa och hon talar flytande engelska, har goda kunskaper i svenska, måttliga kunskaper i tyska och hjälpliga kunskaper i franska. Till hennes fritidsintressen hör kultur i olika former, allt från böcker till musik och teater, och friluftsaktiviteter såsom skidåkning, jogging och simning i öppet vatten.

Personalia

Riksdagsledamot
Samlingspartiet

Kommun- och regionminister 20.6.2023 -

Tilläggsuppgifter

X
Instagram

kokoomus.fi

Ministerierna ansvarar inte för de personliga webbplatsernas innehåll och underhåll.

Kontaktinformation