Meteorologiska institutets delegation 15.1.2021–14.1.2024

LVM001:00/2021 Organ

Bestämmelser om Meteorologiska institutets delegations uppgifter och sammansättning finns i 5 § i statsrådets förordning om Meteorologiska institutet (263/2018). Delegationens mandatperiod är 15.1.2021-14.1.2014.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM001:00/2021

Ärendenummer VN/25409/2020

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 15.1.2021 – 14.1.2024

Datum för tillsättande

Typ av organ Delegation

Kontaktperson
Ulla Kaleva, Viestintäneuvos
tel. +358 295 342 088
[email protected]

Mål och resultat

Delegationen har till uppgift att stödja utvecklingen av kvaliteten på institutets forsknings - och utvecklingsverksamhet, stödja den strategiska planeringen samt främja samarbetet mellan institutet och dess intressentgrupper.

Sammandrag

Bestämmelser om Meteorologiska institutets delegations uppgifter och sammansättning finns i 5 § i statsrådets förordning om Meteorologiska institutet (263/2018). Delegationens mandatperiod är 15.1.2021-14.1.2014.

Utgångspunkter

Delegationens mandatperiod är högst tre år. Den föregående delegationens mandatperiod löpte ut 14.1.2021.