Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista tieliikenteen ajo- ja lepoaikoihin

LVM002:00/2022 Lagstiftningsprojekt

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM002:00/2022

Ärendenummer VN/369/2022

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Uppgiftsklass Förordning utfärdas

Mandattid 5.1.2022 –

Datum för tillsättande

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Kontaktperson
Veli-Matti Syrjänen, Liikenneneuvos
tel. +358 295 342 124
[email protected]