Ajokorttilain seurantatutkimus

LVM033:00/2020 Projekt

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM033:00/2020

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 25.5.2020 – 30.6.2022

Datum för tillsättande 25.5.2020

Utgångspunkter

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Liikenne- ja viestintävirastoa tekemään seurantatutkimuksen 1.7.2018 voimaan tulleiden ajokorttilain muutosten vaikutuksista. Eduskunta edellytti selvityksen tekemistä hyväksyessään ajokorttilain sisällön huhtikuussa 2018 (EV 29/2018 vp – HE 146/2017 vp).

Ytterligare uppgifter