Uppföljande undersökning av körkortslagen

LVM033:00/2020 Projekt

Eduskunnan edellyttämä seurantatutkimus vuoden 2018 ajokorttilain muutosten toteutumisesta ja vaikutuksista.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer LVM033:00/2020

Ärendenummer VN/12987/2020

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 25.5.2020 – 15.9.2022

Datum för tillsättande 25.5.2020

Sammandrag

Eduskunnan edellyttämä seurantatutkimus vuoden 2018 ajokorttilain muutosten toteutumisesta ja vaikutuksista.

Utgångspunkter

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Liikenne- ja viestintävirastoa tekemään seurantatutkimuksen 1.7.2018 voimaan tulleiden ajokorttilain muutosten vaikutuksista. Eduskunta edellytti selvityksen tekemistä hyväksyessään ajokorttilain sisällön huhtikuussa 2018 (EV 29/2018 vp – HE 146/2017 vp).

Ytterligare uppgifter