Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skrotningspremie för person-bilar åren 2020 och 2021

LVM061:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Romutuspalkkiota myönnettäisiin yksityiselle henkilölle vanhan romutettavan auton korvaamiseksi uudella autolla, sähköavusteisella polkupyörällä tai joukkoliikennelipulla. Romutuspalkkiota myönnettäisiin auton hankkimisesta 1 000 – 2 000 euroa tai joukkoliikennelipun ja sähköavusteisen polkupyörään hankkimisesta enintään 1 000 euroa.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer LVM061:00/2020

Ärendenummer VN/21732/2020

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 2.10.2020 – 31.12.2020

Datum för tillsättande 2.10.2020

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett klimatneutralt Finland som tryggar den biologiska mångfalden

Lagberedning

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skrotningspremie för person-bilar åren 2020 och 2021
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 29.10.2020
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Uppskattning av ny föredragningsvecka 44/2020
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

  29.10.2020
 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 153/2020

I lagen föreslås villkor för erhållande av skrotningspremie. Enligt förslaget kan skrotningspremie beviljas en fysisk person för att ersätta en gammal skrotningsfärdig bil med en ny bil, en elassisterad cykel, en periodbiljett i kollektivtrafik eller en kombinationstjänst som innehåller reserätt i kollektivtrafik. Beroende på vilken drivkraft den nya bilen har betalar staten en skrotningspremie på 1 000–2 000 euro eller för anskaffning av elassisterad cykel, en periodbiljett i kollektivtrafik eller en kombinationstjänst som innehåller reserätt i kollektivtrafik, högst 1 000 euro.

Ansvarig ministerTrafik- och kommunikationsminister Harakka

Ytterligare uppgifter

 • Budgetlag: genom lagförslaget påverkas statens inkomster eller anvisas anslag till syften som föreskrivs i lag.

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2020

Mål och resultat

Esityksen tavoitteena on elvyttää taloutta covid-19-epidemian aiheuttamien taloudellisten vaikutusten vuoksi edistämällä uusien autojen myyntiä, sähköpyöräilyä ja joukkoliikenteen käyttöä.

Sammandrag

Romutuspalkkiota myönnettäisiin yksityiselle henkilölle vanhan romutettavan auton korvaamiseksi uudella autolla, sähköavusteisella polkupyörällä tai joukkoliikennelipulla. Romutuspalkkiota myönnettäisiin auton hankkimisesta 1 000 – 2 000 euroa tai joukkoliikennelipun ja sähköavusteisen polkupyörään hankkimisesta enintään 1 000 euroa.

Utgångspunkter

Covid-19-epidemialla on ollut autokauppaa hidastava vaikutus. Erityisesti uusien autojen kauppa on kärsinyt epidemiasta. Uusia henkilöautoja ensirekisteröitiin erityisesti kevään 2020 aikana selvästi normaalivuosia vähemmän.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.