Genomförandet av sk. arbetsvillkorsdirektivet och nolltimmarsavtal

TEM117:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Det bereddes ett betänkande i form av en regeringsproposition med förslag till de lagstiftningsändringar som genomförandet av direktiv (EU) 2019/1152 av den 20 juni 2019 om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen (det s.k. arbetsvillkorsdirektivet) förutsätter. Direktivet syftar till att främja tryggare och mer förutsägbara arbetsvillkor. RP ingår nolltimmarsavtal, veckan 16/2022.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer TEM117:00/2020

Ärendenummer VN/21883/2020

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid 9.11.2020 – 1.8.2022

Datum för tillsättande 5.11.2020

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett Finland där förtroende och en jämlik arbetsmarknad råder

Tavoite Stabilitet och förtroende på arbetsmarknaden genom avtal

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av arbetsavtalslagen och arbetstidslagen samt vissa till dem hörande lagar
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 7.9.2021
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  8/2022
  16/2022
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Med denna proposition genomförs EU:s arbetsvillkorsdirektiv. Samtidigt genomförs lagstiftningsåtgärder gällande avtalen om varierande arbetstid som anknyter till regeringsprogrammet.

Ansvarig ministerTyöministeri Haatainen

KontaktpersonNico Steiner, arbets- och näringsministeriet

Ytterligare uppgifter

 • Behandling: Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2022

Kontaktperson
Elli Nieminen, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 048 247
[email protected]

Mål och resultat

S.k. arbetsvillkorsdirektivet syftar till att förbättra ställningen i synnerhet för dem som är anställda i mer osäkra anställningsförhållanden genom att främja tryggare och mer förutsägbara arbetsvillkor. Bestämmelserna i direktivet gäller bl.a. arbetsgivarens skyldighet att lämna uppgifter om anställningsförhållandet till arbetstagaren, provanställning, förbud mot konkurrerande verksamhet samt avtal med varierande arbetstid. Dessutom innehåller direktivet bestämmelser om arbetstagarens rättsskydd.

Sammandrag

Det bereddes ett betänkande i form av en regeringsproposition med förslag till de lagstiftningsändringar som genomförandet av direktiv (EU) 2019/1152 av den 20 juni 2019 om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen (det s.k. arbetsvillkorsdirektivet) förutsätter. Direktivet syftar till att främja tryggare och mer förutsägbara arbetsvillkor. RP ingår nolltimmarsavtal, veckan 16/2022.

Utgångspunkter

Genomförandet av den 20 juni 2019 godkänt direktiv förutsätter ändringar i arbetslagstiftningen. Tidsfristen för genomförandet går ut den 1 augusti 2022.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet