Regeringar och ministrar sedan 1917

Du kan bläddra i uppgifterna enligt regeringens namn, mandatperiod, antalet regeringsdagar, statsministerns parti eller typ av regering (majoritets-, minoritets- eller tjänstemannaregering). Ministrarna kan ordnas enligt namn, parti eller sammanräknade ministerdagar. Uppgifterna omfattar Finlands regeringar under självständighetstiden.

Paasio II

23.2.1972 - 4.9.1972

 • Statsminister

 • Statsministerns ställföreträdare

 • Minister i statsrådets kansli

 • Utrikesminister / Minister för utrikesärendena

 • Minister i utrikesministeriet

 • Justitieminister

 • Inrikesminister / Minister för inrikesärendena

 • Försvarsminister

 • Finansminister

 • Minister i finansministeriet

 • Undervisningsminister

 • Minister i undervisningsministeriet

 • Jord- och skogsbruksminister

 • Trafikminister

 • Handels- och industriminister

 • Minister i handels och industriministeriet

 • Social- och hälsovårdsminister

 • Minister i social och hälsovidrigrdsministeriet

 • Arbetskraftsminister

Uppgifter

Regeringsdagar 195

Regeringen 55


Partifördelning på utnämningsdagen

 • Finlands Socialdemokratiska Parti 18

Hallitusohjelma

Tidigare regeringen

Aura II 29.10.1971 - 23.2.1972

Alla regeringar