Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Ändrade coronarestriktioner från och med den 1 augusti

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 31.7.2020 13.31 | Publicerad på svenska 31.7.2020 kl. 15.36
Pressmeddelande 503/2020

Vissa av de restriktioner som införts på grund av coronaviruset avvecklas som planerat den 1 augusti 2020. Regeringen och myndigheterna följer situationen noga och fattar vid behov nya beslut.

De begränsningar som gäller offentliga tillställningar lindras, rekommendationen om distansarbete upphör

I enlighet med regionförvaltningsverkens beslut får offentliga tillställningar och allmänna sammankomster för över 500 personer ordnas inomhus och i avgränsade utomhusområden, om man vid tillställningarna iakttar de anvisningar som Institutet för hälsa och välfärd (THL) och undervisnings- och kulturministeriet (UKM) gett om förhindrande av coronavirussmitta.

Lagen om smittsamma sjukdomar möjliggör beslut som gäller högst en månad åt gången. Om den epidemiologiska situationen i Finland förändras i en betydligt sämre riktning, kan regionförvaltningsverken vid behov ändra sina begränsningsbeslut som gäller augusti.

Regeringens rekommendation om omfattande distansarbete upphör den 1 augusti. Regeringen bedömer frågan på nytt om epidemiläget förändras. 

Regeringen följer epidemiläget noga

Regeringen och myndigheterna bevakar intensivt hur epidemiläget utvecklas och hur avskaffandet av begränsningarna påverkar epidemins förlopp. Under den senaste uppföljningsveckan (20–26.7.2020) anmäldes 51 nya fall till registret över smittsamma sjukdomar. Antalet fall per vecka har ökat något och ligger nu på samma nivå som i slutet av juni. Coronabegränsningarna har lindrats stegvis och kontrollerat under våren och sommaren.

Regeringens mål är att bromsa epidemin på ett sätt som i så liten utsträckning som möjligt har negativa konsekvenser för människor, företag, samhället och tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna. 

Var och en kan bidra till att stoppa spridningen av viruset genom att följa myndigheternas anvisningar.
 

 
Tillbaka till toppen