Hoppa till innehåll

En utvärdering av strategin för den offentliga förvaltningen har publicerats

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetfinansministerietstatsrådets kansli
Utgivningsdatum 23.4.2024 15.01
Pressmeddelande 193/2024

Åren 2019–2020 utarbetades det en gemensam strategi för hela den offentliga förvaltningen. Enligt strategin ska Finland i framtiden ha världens bästa offentliga förvaltning. Strategins målsättningar och konsekvenser och processen med att utarbeta och genomföra strategin presenteras i en färsk utvärderingsrapport.

I utvärderingen har man granskat hur strategibaserad styrning lämpar sig för en systemisk reform av den offentliga förvaltningen. Dessutom har man utrett hur den systemiska reformen och den offentliga förvaltningens egna utvecklingsåtgärder framskrider. I utvärderingsrapporten redogörs det för erfarenheterna av att bereda och genomföra strategin för den offentliga förvaltningen och av att följa och utvärdera genomförandet. Rapporten innehåller också utvecklingsrekommendationer för uppdateringen av strategin.

Det centrala innehållet i utvärderingsrapporten kan sammanfattas i följande fyra punkter:

  1. På ett allmänt plan har de viktigaste förändringsfaktorerna som påverkar den offentliga förvaltningens verksamhet identifierats väl i strategin. Innehållet i strategin har vunnit bred acceptans inom den offentliga förvaltningen. Strategins allmängiltighet gör den emellertid svår att genomföra.
  2. Många av de frågor som tas upp i strategin har redan tidigare beaktats i de offentliga organisationernas verksamhet, och därför har strategins styrande verkan varit svag eller svår att uppfatta.
  3. Olika nivåer inom den offentliga förvaltningen involverades i stor omfattning i beredningen av strategin, och det informerades aktivt om strategin. Kännedomen om strategin har dock varit svag inom den offentliga förvaltningen.
  4. Konsekvenserna av strategin har framkommit som enskilda interventioner i de offentliga organisationernas verksamhet, men man har inte systematiskt följt genomförandet av strategin. En förklaring till detta är avsaknaden av ett egentligt genomförandeprogram.

”Strategin genomfördes mitt under covid-19-pandemin, de restriktioner som pandemin medförde och den välfärdsområdesreform som inträffade vid samma tidpunkt. Allt detta har säkert påverkat genomförandet av den i sig väl beredda, ambitiösa strategin”, konstaterar Petri Uusikylä, som är ansvarig ledare för utvärderingsprojektet.

”Utvärderingsrapporten ger nyttig information för det fortsatta arbetet med strategin. Vi bör komma ihåg att det här är det första försöket att skapa en gemensam strategi för hela den offentliga förvaltningen. Strategin bör uppdateras med beaktande av nuläget och förändringarna i den offentliga förvaltningens verksamhetsmiljö”, kommenterar Jukka Erkkilä från finansministeriet. Han är ordförande för utvärderingens styrgrupp.

Ytterligare information: Petri Uusikylä, politices doktor, Frisky & Anjoy Oy, tfn 040 577 7516, [email protected] och ordföranden för projektets styrgrupp Jukka Erkkilä, konsultativ tjänsteman, finansministeriet, tfn 0295 530 909, [email protected]

Publikationen har tagits fram som en del av verkställandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan 2023. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt. Mer information: https://tietokayttoon.fi/sv.