Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsrådets webbplats förnyas. På webbplatsen kan förekomma tillfälliga störningar, brister i innehållet och länkar som inte fungerar.

Framsynsforumet FinnSight söker verktyg för regeringens framtidsredogörelse

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 8.9.2016 13.34
Pressmeddelande 364/2016

Under FinnSight -forumet i Helsingfors tisdagen den 13 september ska man kartlägga de faktorer som ska skapa framgång för kunnande och bildning i framtiden. Sakkunniga och centrala aktörer inom olika branscher ska diskutera visionen för bildningen och kunnandet i Finland samt hur ändringsbehoven i arbetslivet ska bemötas i framtidens Finland. FinnSight ingår i beredningen av regeringens framtidsredogörelse och i det nationella tillvägagångssättet för framsynsarbetet.

Diskussionsinledare är bl.a. president Tarja Halonen, undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen, statssekreterare Paula Lehtomäki och Finlands Akademis generaldirektör Heikki Mannila. De utländska huvudtalarna är Justin Cook, ledande sakkunnig i hållbar utveckling (Rhode Island School of Design och Sitra) Barbara Schneider, professor (Michigan State University) och Charles Fadel, sakkunnig och forskare (Center for Curriculum Redesign).

I paneldiskussionen deltar bl.a. Maarit Korhonen, klasslärare från Åbo, Mona Mannevuo, forskardoktor vid Åbo universitet, Ilkka Niiniluoto, tidigare kansler och rektor vid Helsingfors universitet och Olli-Pekka Heinonen, statssekreterare. Seminariets moderator är Pekka Mattila, professor vid Aalto universitet.

Målet för den första fasen av framtidsredogörelsen är att få en bättre förståelse och lägesbild av de förändringar och omvälvningar som hänför sig till arbetslivet. Lägesbilden utarbetas inom projektet Dialog, arbete och framtid Under arbetet har man analyserat över 50 undersökningar och rapporter från de senaste åren som gäller arbetslivets förändringar och framtid. De första resultaten blir snart klara. 

Forumet hålls i Wanha Satama (Gamla Hamnen) och arrangörerna är Finlands Akademi, Utbildningsstyrelsen, undervisnings- och kulturministeriet, Sitra, Tekes, arbets- och näringsministeriet och statsrådets kansli.

Evenemanget kan ses på webben på adressen http://www.aka.fi/finnsight2016 och i Twitter via #Finnsight

Mer information: Pentti Pulkkinen, direktör, Finlands Akademi, tfn 029 533 5093, [email protected] och Kaisa Oksanen, specialsakkunnig, statsrådets kansli, tfn 0295 160430, [email protected]

 
Tillbaka till toppen