Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Valitsus määratles piiriliikluse karmistumise Rootsi ja Norra piiril – Ahvenamaa elanike haiglaravi tagatakse

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 7.4.2020 8.03 | article-published-for-lang
Tiedote 223/2020

Valitsus otsustas erakorralisel riiginõukogu istungil täna 7. aprillil jätkata piirivalve ajutise taastamise kohta sisepiiridel tehtud otsust ning liikluse piiramise kehtivust. Kehtivusaega jätkati 14.4.–13.5.2020.

Valitsuse eesmärgiks on endiselt vähendada liikumist Rootsi ja Norra piiril olevates kindlakskujunenud töölkäimispiirkondades. Edaspidi lubatakse ainult kõige vältimatum töösõiduliiklus, ja töötajal peab olema tööandja poolt väljastatud tõend töö vältimatuse kohta.

Põhireegel on, et kõik üle sisepiiride Soome saabuvad inimesed on Soomes viibimise ajal kohustatud järgima Soome tervishoiuasutuste juhiseid ja püsima karantiinile vastavates tingimustes 14 ööpäeva viimasest Soome saabumisest alates.

Nõue 14 ööpäeva karantiinile vastavates tingimustes püsimisest ei puuduta vältimatu esmaabi ja päästetöö professionaale või kaubaveo transpordipersonali. Valitsus pöördub ka tööandjate poole, et nad selgitaksid meetmeid töötajate piiriülese liikumise vähendamiseks näiteks majutades töötajaid töölkäimise paikkonnas.

Soome maapiiril Rootsi ja Norra pool tööl käivatel soomlastel tuleb olla karantiinile vastavates tingimustes viibides Soome territooriumil. Erandina põhireeglis võivad töötajad sellel tingimusel töökäimist jätkata karantiinijuhiseid järgides.

Rootsist või Norrast tulevad töötajad peavad järgima Tervise ja Heaolu Instituudi (THL) juhiseid nakkusriski vähendamise kohta ja olema karantiinile vastavates tingimustes võimaluste kohaselt nii Soomes kui ka kodus olles.

Soome leiab lisaks, et on vältimatu, et Rootsi juhendab tervishoiupersonali end paremini kaitsma ja lisab nende isikurühmade testimist. Rootsi on lisaks kohustunud, et Norrbotteni lääni haiglaravi kapatsiteeti (kaasaarvatud intensiivravi kapatsiteet) võidakse pakkuda Soome patsientide ravimiseks. Samuti on võimalik, et epideemia süvenedes ei ole personalil enam võimalik üle piiri liikuda.

Soome jälgib haiguseolukorra arengut täpselt ja on valmistunud vajadusel endiselt piiriliiklust piirama.

Valitsus soovitab laevaliikluse piletimüügi lõpetamist alates 11.4.

Valitsus soovitab Soome Rootsist, Eestist ja Saksamaalt sõitvatel laevafirmadel lõpetada reisijateveo piletimüük laevadele, mis väljuvad 11.4.2020 või peale seda, väljaarvatud kaubaliiklus. Soovitus kehtib kuni 13.5.2020.

Ahvenamaa olukord

Valitsus kohustab sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumit hoolitsema selle eest, et Ahvenamaa haigla tegevus kindlustatakse koostöös Ahvenamaa maakonnavalitsusega. Vajalikud arstid organiseeritakse mandri-Soomest Ahvenamaale ja saabuva personali rootsi keele oskuses veendutakse. Turus töötav FinnHEMS-i helikopter teenindab ka Ahvenamaad.

Ahvenamaa kasutuses oleva meditsiinihelikopteri piloodid kuuluvad esmaabi ja päästetöö personali hulka, keda ei puuduta nõue 14 ööpäeva karantiinile vastavates tingimustes püsimise kohta.

Peale eelpool nimetatud korralduste läbiviimist on muu vältimatu ja põhjendatud reisijatevedu endiselt võimalik töötavatel liinilendudel Stockholmist, Helsingist ja Turust Maarianhaminasse. Reisijatevedu laevaliikluse liinidel Ahvenamaalt mandri-Soome on endiselt võimalik.

Muuks vältimatuks liikluseks peetakse ühiskonna toimimise või varustuskindluse seisukohast tähtsaid töid, millega ei tohi viivitada.

Peale korralduste läbiviimist on endiselt võimalik hoolitseda Ahvenamaale paigutuva, tervishoiule globaalselt kriitilise vahendite tootmise jätkumise eest. Vältimatu töösõiduliiklus on endiselt võimalik karantiinijuhiseid järgides.

Lisateave: 

Public service info:
Border Guard helpline, tel. +358 50 597 2255 (08.00–16.00)

Nykyinen hallitus
 
Tillbaka till toppen