Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Ministrarna med ansvar för EU-frågor förbereder Europeiska rådets marsmöte

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 21.3.2022 13.47 | Publicerad på svenska 21.3.2022 kl. 14.16
Pressmeddelande 190/2022

Rådskonstellationen allmänna rådet sammanträder i Bryssel den 22 mars. På dagordningen står förberedelser inför Europeiska rådets möte i mars, ändring av stadgarna för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser, den europeiska planeringsterminen och konferensen om Europas framtid. Europaminister Tytti Tuppurainen företräder Finland vid mötet.

Allmänna rådet ska diskutera utkastet till slutsatser från Europeiska rådets möte den 24–25 mars. På dagordningen för Europeiska rådets möte står Rysslands invasion av Ukraina, säkerhet och försvar, energi, ekonomiska frågor, EU:s coronaåtgärder och yttre förbindelser.

”Finland fördömer kraftfullt Rysslands invasion av Ukraina och reagerar på Rysslands aggression som en del av EU. Det gäller att konsekvent påföra Ryssland ytterligare sanktioner om situationen kräver det. Det politiska, finansiella och humanitära stödet till Ukraina bör fortsätta och dessutom ökas snabbt”, säger minister Tuppurainen.

Ministrarna ska hålla en offentlig debatt om översynen av förordningen om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser. Kommissionens så kallade valpaket innehåller också andra rättsakter som ska behandlas senare. Målet är att bekämpa osaklig valpåverkan.

Utifrån den uppdaterade färdplanen för den europeiska planeringsterminen ska ministrarna diskutera rådets bidrag till den europeiska planeringsterminen 2022 och översända rekommendationerna för euroområdet till Europeiska rådet för godkännande. Den europeiska planeringsterminen är ett instrument för samordning av den ekonomiska politiken, finanspolitiken, arbetsmarknadspolitiken och socialpolitiken inom EU. Den utgör en del av EU:s ram för ekonomisk styrning.

Det franska ordförandeskapet ska också ge en lägesrapport om konferensen om Europas framtid.
I rådskonstellationen allmänna rådet företräds medlemsländerna i huvudsak av sina ministrar med ansvar för EU-frågor. Allmänna rådet ansvarar bland annat för förberedelserna inför Europeiska rådets möten. Det ansvarar också för flera tvärpolitiska områden, till exempel för förhandlingarna om budgetramen och för EU:s utvidgning. Dessutom behandlar rådet frågor som rör rättsstatsprincipen.

Ytterligare information: Heli Siivola, specialsakkunnig i EU-ärenden, tfn 050 576 7745, och Saara Pokki, specialmedarbetare, tfn 050 478 6363, statsrådets kansli
 

 
Tillbaka till toppen