Hoppa till innehåll

Ny webbplats innehåller information om hur grundläggande rättigheter tillgodoses

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 5.3.2024 11.32 | Publicerad på svenska 5.3.2024 kl. 12.54
Nyhet

De första nationella indikatorerna för grundläggande och mänskliga rättigheter har publicerats på webbplatsen rättighetsindikatorer.fi. Webbplatsen erbjuder ett nytt verktyg för att följa hur de grundläggande och mänskliga rättigheterna tillgodoses. Det är första gången som man i Finland följer tillgodoseendet av rättigheterna med olika kvalitativa och kvantitativa indikatorer.

”Det är viktigt att följa tillgodoseendet av grundläggande och mänskliga rättigheter i syfte att möjliggöra mer precisa och effektiva åtgärder för att tillgodose rättigheterna. Det är fint att den nya webbplatsen innehåller mycket information i åskådlig form om tillgodoseendet av de grundläggande rättigheterna. Den nya webbplatsen stöder också regeringens mål att främja likabehandling i vårt land”, säger Risto Artjoki, som är statssekreterare vid statsrådets kansli.

Indikatorerna har skapats som en del av den nationella handlingsplanen för de grundläggande och mänskliga rättigheterna, där fokus låg på att utveckla uppföljningen av hur rättigheterna tillgodoses. Indikatorerna har valts ut i samarbete mellan olika ministerier och efter att man hört intressegrupper. Det är fråga om ett nytt slags verktyg, och därför utvecklas webbplatsen och indikatorerna utifrån de erfarenheter man får av att använda dem.

Med de valda indikatorerna granskas olika livsområden ur ett brett perspektiv, bland annat hur de språkliga rättigheterna, självbestämmanderätten eller tillgången till hälso- och sjukvård tillgodoses. När uppgifterna specificeras till exempel enligt ålder, kön och modersmål kan man se skillnader i tillgodoseendet av rättigheterna mellan olika befolkningsgrupper

Ytterligare information: Katriina Nousiainen, ledande sakkunnig, statsrådets kansli, tfn 0295 160 735, [email protected], och Jouni Varanka, enhetschef, statsrådets kansli, tfn 0295 160 177, [email protected]