Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Nya ministrar i Marins regering

inrikesministerietmiljöministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 19.11.2021 11.59
Pressmeddelande 666/2021
miljö- och klimatminister Emma Kari och inrikesminister Krista Mikkonen

Republikens president förflyttade och förordnade miljö- och klimatminister Krista Mikkonen till inrikesminister och utnämnde riksdagsledamoten Emma Kari till ny miljö- och klimatminister fredagen den 19 november. Samtidigt befriade presidenten på begäran Maria Ohisalo från medlemskap i statsrådet och från uppdraget som inrikesminister.

Vid sitt allmänna sammanträde efter presidentföredragningen beslutade statsrådet om ändringar i fråga om ministrarnas arbetsfördelning, ministrarnas ställföreträdare och sammansättningen i ministerutskott och ministerarbetsgrupper. Dessutom avgav minister Kari tjänsteförsäkran och domarförsäkran.

Politices magister Akseli Koskela utnämndes att fortsätta som statssekreterare vid inrikesministeriet och politices magister Terhi Lehtonen som statssekreterare vid miljöministeriet.

Minister Mikkonens personalia
Minister Karis personalia
Ministrarnas arbetsfördelning och ställföreträdare
Ministerutskotten
Ministerarbetsgrupperna

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300, statsrådets kansli

Emma Kari Krista Mikkonen Maria Ohisalo regeringen
 
Tillbaka till toppen