Hoppa till innehåll

Säkerhet stod på agendan för ett historiskt gemensamt möte mellan Finland och Sverige i Helsingfors

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 27.11.2023 16.48 | Publicerad på svenska 27.11.2023 kl. 17.01
Pressmeddelande
I foto statsminister Petteri Orpo och Sverige's statsminister Ulf Kristersson.

Statsminister Petteri Orpo och Sveriges statsminister Ulf Kristersson träffades i Helsingfors den 27 november. Statsministrarna diskuterade framför allt sina länders bilaterala relationer, säkerhetsläget och andra aktuella internationella frågor och EU-frågor. Diskussionen gick även in på den senaste tidens händelser vid Finlands östra gräns.

Statsministrarna hade också ett gemensamt möte med sina länders utrikes- och försvarsministrar. Fokus i diskussionen låg på Natosamarbete och på Finlands erfarenheter av medlemskapet i den militära alliansen. I mötet deltog utrikesminister Elina Valtonen, försvarsminister Antti Häkkänen, Sveriges utrikesminister Tobias Billström och försvarsminister Pål Jonson.

Statsminister Orpo lyfte särskilt fram de närmare kontakterna mellan Finland och Sverige, i synnerhet i säkerhetsfrågor.

”Sveriges medlemskap i Nato är och har hela tiden varit en viktig prioritering för Finland. Medlemskapet skapar en grund för allt närmare kontakter. Jag är mycket nöjd med det pågående försvarssamarbetet mellan Finland och Sverige”, sade statsminister Orpo.

Finland och Sverige har gemensamma mål också när det gäller frågor på Europeiska unionens agenda. Statsministrarna Orpo och Kristersson konstaterade att länderna har liknande syn bland annat på halvtidsöversynen av budgetramen. Avsikten är att Europeiska rådet ska diskutera frågan vid sitt decembermöte. Statsministrarna framhöll vikten av att förbättra EU:s konkurrenskraft och tillsammans påverka initiativ som är viktiga för ländernas industri, såsom EU-förordningen om förpackningar.

”Det viktigaste är att fortsätta stödja Ukraina och säkerställa tillräcklig finansiering. Samtidigt gäller det att stärka säkerheten och ekonomin i Europa. EU måste ha bättre konkurrenskraft och vara en aktivare geopolitisk aktör”, betonade statsminister Orpo.

Enligt statsminister Orpo kommer kontakterna på hög nivå mellan Finland och Sverige att bli intensivare 2024. Statsminister Orpo och statsminister Kristersson har kommit överens om att det nästa år ska ordnas ett gemensamt möte mellan Finlands och Sveriges regeringar.

Ytterligare information: Tuomas Tikkanen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 523 5768, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli