Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Förhandlingsresultat om regeringsprogrammet
Ett inkluderande och kunnigt Finland – ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 3.6.2019 10.47
Pressmeddelande 282

Klimatförändringen, globaliseringen, urbaniseringen, befolkningens åldrande och den tekniska utvecklingen förändrar Finland och världen snabbare än någonsin tidigare. Förändringen erbjuder stora möjligheter att utveckla vårt land, men den skapar också otrygghet och oro inför framtiden. I denna omvälvning måste politiken ge människorna trygghet och hopp om en bättre morgondag.

Målet för det nya decenniets första regering är ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Finland före 2030. Den nordiska välfärdsstaten och dess grundpelare – en tryggad försörjning, välfungerande social- och hälsotjänster samt utbildning och kunskap – skapar en stark och rättvis grund för reformarbetet.

I ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Finland ska ekonomin tjäna människan, inte tvärtom. En hållbar ekonomisk tillväxt bygger på en hög sysselsättningsgrad och en stark offentlig ekonomi.

Antti Rinnes regering strävar efter 60 000 fler sysselsatta genom åtgärder som främjar arbetsutbudet och efterfrågan på arbete. En hållbar ekonomisk tillväxt stöder sig förutom på en höjd sysselsättningsgrad också på förbättrad arbetsproduktivitet. 

Den nya regeringen värdesätter utbildning och forskning. Bildningen hör till våra viktigaste värderingar och är en garant för människans frihet. Också på 2020-talet är kompetens, arbete och företagande en grund för välfärd. Utbildnings- och kunskapsnivån i Finland bör höjas för att åter vara av toppklass i världen. Vårt mål är att skapa världens bästa arbetsliv: ett land med lyckliga och välmående professionella där varje människas kunskaper och färdigheter nyttiggörs i arbetslivet.

Social hållbarhet innebär ansvar för varandra och för vår gemensamma framtid. Social hållbarhet innebär också förtroende för att var och en får hjälp när de egna krafterna tryter. Dessutom innebär social hållbarhet omsorg om Finland som helhet och en jämlik utveckling av landet.

Ingen äldre person ska behöva vara rädd för att åldras. Ingen ung människa ska bli marginaliserad. Regeringen bygger ett Finland som är barntillvänt, där familjerna får stöd och föräldrarna på ett jämlikt sätt deltar i vården av sina barn.

Världen som den ser ut 2020 behöver föregångare. Ett ekologiskt hållbart Finland visar vägen då det gäller att dämpa klimatförändringen och trygga naturens mångfald. Regeringen gör upp en färdplan för ett utsläppsfritt Finland. Den nordiska välfärdsstaten i kombination med en ansvarsfull och minskad användning av naturresurser är den samhällsmodell som garanterar vårt lands framtida konkurrenskraft.

Den nya regeringens ministrar

Den nya regeringen kommer att ha 19 ministrar. SDP får sju ministerposter, Centern fem, De gröna tre, Vänsterförbundet två och SFP två.

SDP får ministerposterna statsminister (SRK), Europaminister (SRK), kommun- och ägarstyrningsminister (FM), utvecklings- och utrikeshandelsminister (UM), familje- och omsorgsminister (SHM), transportminister (KM) och arbetsminister (ANM).

Centern får ministerposterna finansminister (FM), forsknings- och kulturminister (UKM), näringsminister (ANM), försvarsminister (FSM) och jord- och skogsbruksminister (JSM).

De gröna får ministerposterna utrikesminister (UM), miljö- och klimatminister och inrikesminister (IM).

Vänsterförbundet får ministerposterna undervisningsminister (UKM) och social- och hälsovårdsminister (SHM).

SFP får ministerposterna justitieminister (JM) och minister för nordiskt samarbete och jämställdhet (JM).

Förhandlingsresultatet om regeringsprogrammet med bilagor kan laddas ned från statsrådets webbplats och materialbank.


Bilder från mötena publiceras på statsrådets Flickr-konto

Ytterligare information: Päivi Anttikoski, statsrådets kommunikationsdirektör, tfn 040 536 4821, och Päivi Paasikoski, statsrådets biträdande kommunikationsdirektör, tfn 040 547 6279, statsrådets kommunikationsavdelning

 
Tillbaka till toppen