Antti Rinnes regering har utnämts

6.6.2019 18.38
SRK

Republikens president Sauli Niinistö har utnämnt Antti Rinnes regering. Det är det självständiga Finlands 75:e regering. Rinnes regering har 19 ministrar.

"Denna regering vill föra en hederlig och rättvis framtidspolitik som borgar för en bättre morgondag. I Finland, i Europa och på det internationella planet", sade Antti Rinne i sitt tal till republikens president Sauli Niinistö.

Antti Rinnes regering
Regeringsprogrammet för Rinnes regering
Ministrarnas arbetsfördelning och ställföreträdare
Statsminister Antti Rinnes tal till republikens president
Sändning: ministrarna avlägger tjänsteeden
Upptagningen av ny regeringens presskonferens 
Bilder
Material från regeringsförhandlingarna  

Utnämningen av den nya regeringen

3.6.2019 15.06
SRK
Vid regeringsförhandlingarna kommer partierna överens om regeringens program, antalet ministrar samt hur ministerposterna fördelas mellan partierna och vilken ministrarnas arbetsfördelning är. Efter slutförda regeringsförhandlingar framskrider regeringsbildningen på följande sätt.

Material från regeringsförhandlingarna 2019

Ordförandena fastställde riktlinjer för social‐ och hälsovårdsreformen

23.5.2019 | I social- och hälsovårdsreformen överförs ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänster till självstyrande områden som är större än kommuner. Det ska bli 18 självstyrande landskap. Om landskapens verksamhet, ekonomi och förvaltning ska föreskrivas genom en särskild lag. 

Ordförandena för de partier som deltar i regeringsförhandlingarna fastställde riktlinjer för social‐ och hälsovårdsreformen

Experthöranden under regeringsförhandlingarna

9.5.2019 | Bifogat förteckningen över de experter som har hörts den 9–28 maj 2019. Den uppdateras vid behov alltid vid dagens slut cirka kl. 17.30.

Experthöranden under regeringsförhandlingarna, uppdaterad 28.5

Förhandlare och sakkunniga som deltar i regeringsförhandlingarna

9.5.2019 | Nedan finns en lista över ordförandena för förhandlingarna och över arbetsgruppernas sammansättning och ordförande.

Förhandlare och sakkunniga som deltar i regeringsförhandlingarna, uppdaterad 21.5
Förhandlare och sakkunniga som deltar i regeringsförhandlingarn (pdf)

Regeringsförhandlingarna inleds

8.5.2019 | Regeringsförhandlingarna inleds i Ständerhuset onsdagen den 8 maj kl. 14.30. I förhandlingarna deltar SDP, Centern, De gröna, Vänsterförbundet och SFP. Förhandlingarna inleds med en genomgång av den ekonomiska, sociala och ekologiska lägesbilden.

Förhandlingsorganisationens struktur (på finska)

Presentationsmaterial från öppningsseminariet (på finska)

Olli Rehn, chefdirektör, Finlands Bank
Martti Hetemäki, statssekreterare, finansministeriet  ja 
Den ekonomiska lägesbilden (delades ut vid seminariet)
Anne Lounamaa, enhetschef, Institutet för hälsa och välfärd
Markku Ollikainen, professor, Helsingfors universitet
Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, opetus- ja kulttuuriministeriö
Jari Gustafsson, kanslichef, arbets- och näringsministeriet

Bilder från den första förhandlingsdagen

Partiordförandenas kommentarer inför förhandlingarna (på finska)

Antti Rinnes kommentarer på video
Anna-Maja Henrikssons kommentarer på video
Li Anderssons kommentarer på video
Pekka Haavistos kommentarer på video
Juha Sipiläs kommentarer på video

Regeringssonderarens frågor och partiernas svar

26.4. och 30.4.2019 | Den 26 april utsåg riksdagsgrupperna riksdagens talman Antti Rinne (sd) till regeringssonderare. Regeringssonderaren Rinne delade ut sina frågor till riksdagsgrupperna och bad om svar senast den 30 april kl. 12.

Material med anknytning till riksdagens konstituering

14.4.2019 |  Tidtabeller och åtgärder för riksdagens konstituering efter riksdagsvalet (riksdagen.fi)

Se även