Material från regeringsförhandlingarna 2019

Ordförandena fastställde riktlinjer för social‐ och hälsovårdsreformen

23.5.2019 | I social- och hälsovårdsreformen överförs ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänster till självstyrande områden som är större än kommuner. Det ska bli 18 självstyrande landskap. Om landskapens verksamhet, ekonomi och förvaltning ska föreskrivas genom en särskild lag. 

Ordförandena för de partier som deltar i regeringsförhandlingarna fastställde riktlinjer för social‐ och hälsovårdsreformen

Experthöranden under regeringsförhandlingarna

9.5.2019 | Bifogat förteckningen över de experter som har hörts den 9–28 maj 2019. Den uppdateras vid behov alltid vid dagens slut cirka kl. 17.30.

Experthöranden under regeringsförhandlingarna, uppdaterad 28.5

Förhandlare och sakkunniga som deltar i regeringsförhandlingarna

9.5.2019 | Nedan finns en lista över ordförandena för förhandlingarna och över arbetsgruppernas sammansättning och ordförande.

Förhandlare och sakkunniga som deltar i regeringsförhandlingarna, uppdaterad 21.5
Förhandlare och sakkunniga som deltar i regeringsförhandlingarn (pdf)

Regeringsförhandlingarna inleds

8.5.2019 | Regeringsförhandlingarna inleds i Ständerhuset onsdagen den 8 maj kl. 14.30. I förhandlingarna deltar SDP, Centern, De gröna, Vänsterförbundet och SFP. Förhandlingarna inleds med en genomgång av den ekonomiska, sociala och ekologiska lägesbilden.

Förhandlingsorganisationens struktur (på finska)

Presentationsmaterial från öppningsseminariet (på finska)

Olli Rehn, chefdirektör, Finlands Bank
Martti Hetemäki, statssekreterare, finansministeriet  ja 
Den ekonomiska lägesbilden (delades ut vid seminariet)
Anne Lounamaa, enhetschef, Institutet för hälsa och välfärd
Markku Ollikainen, professor, Helsingfors universitet
Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, opetus- ja kulttuuriministeriö
Jari Gustafsson, kanslichef, arbets- och näringsministeriet

Bilder från den första förhandlingsdagen

Partiordförandenas kommentarer inför förhandlingarna (på finska)

Antti Rinnes kommentarer på video
Anna-Maja Henrikssons kommentarer på video
Li Anderssons kommentarer på video
Pekka Haavistos kommentarer på video
Juha Sipiläs kommentarer på video

Regeringssonderarens frågor och partiernas svar

26.4. och 30.4.2019 | Den 26 april utsåg riksdagsgrupperna riksdagens talman Antti Rinne (sd) till regeringssonderare. Regeringssonderaren Rinne delade ut sina frågor till riksdagsgrupperna och bad om svar senast den 30 april kl. 12.

Material med anknytning till riksdagens konstituering

14.4.2019 |  Tidtabeller och åtgärder för riksdagens konstituering efter riksdagsvalet (riksdagen.fi)

Se även