Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Tre nya ministrar i Sipiläs regering

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 5.5.2017 11.46
Pressmeddelande 215/2017

Republikens president utnämnde fredagen den 5 maj Jari Leppä till jord- och skogsbruksminister, Antti Häkkänen till justitieminister och Sampo Terho till Europa-, kultur- och idrottsminister.

Till följd av utnämningen av de nya ministrarna och den ändrade arbetsfördelningen fortsätter Kimmo Tiilikainen i Sipiläs regering som bostads-, energi- och miljöminister, Jari Lindström som arbetsminister och Sanni Grahn-Laasonen som undervisningsminister.

Vid statsrådets allmänna sammanträde den 5 maj beslutades om ministrarnas arbetsfördelning och ställföreträdare samt om EU-ministerutskottens sammansättning. Ministrarna avlade tjänste- och domareden när sammanträdet inleddes.

Ytterligare information: Paula Lehtomäki, statssekreterare, tfn 0295 160 280, statsrådets kansli

Minister Leppäs personuppgifter 

Minister Häkkänens personuppgifter 

Minister Terhos personuppgifter 

Ministrarnas arbetsfördelning och ställföreträdare 

Ministerutskotten 

Antti Häkkänen Jari Leppä Sampo Terho regeringen
 
Tillbaka till toppen