Hoppa till innehåll

Statsminister Sipilä och Estlands premiärminister Ratas diskuterade EU:s budgetramar

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 7.5.2018 12.15 | Publicerad på svenska 7.5.2018 kl. 13.26
Pressmeddelande 235/2018

Statsminister Juha Sipilä och Estlands premiärminister Jüri Ratas förde bilaterala diskussioner om aktuella EU-ärenden i Tallinn måndagen den 7 maj i samband med att Finlands och Estlands regeringar sammanträdde till ett historiskt jubileumsmöte. Statsminister Sipiläs och premiärminister Ratas diskussioner fokuserade på Europeiska kommissionens förslag till EU:s nästa budgetram 2021–2027. Kommissionen lade fram sitt förslag i början av maj.

”Kommissionens förslag beaktar också Finlands viktigaste prioriteringar och utgör en realistisk grund för förhandlingarna. Det finns dock behov av förbättringar. Till exempel den totala nivån för budgeten är rätt så hög i förhållande till våra riktlinjer. I takt med att förhandlingarna framskrider är det viktigt att hitta en bra balans mellan de medel vi betalar till budgeten och de medel vi får från den”, sade statsminister Sipilä.

Finland och Estland anser det vara bra att kommissionen föreslår att det ytterligare ska satsas på forsknings- och utvecklingsverksamhet för att stödja den ekonomiska tillväxten i EU samt att migrationen, gränskontrollen och försvarssamarbetet ska utvecklas. Både Finland och Estland oroar sig för de eventuella nedskärningarna i jordbruks- och sammanhållningsstöden. Länderna framhäver att dessa traditionella politikområden är av stor betydelse.

Statsminister Sipilä och premiärminister Ratas diskuterade också Europeiska kommissionens färska initiativ på det digitala området. Dessa anknyter till artificiell intelligens och ett gemensamt europeiskt dataområde. Såväl Finland som Estland är föregångare i fråga om artificiell intelligens och data. Ländernas gemensamma mål är att genom digitalisering stödja den ekonomiska tillväxten i Europa. 

”Kommissionens initiativ som anknyter till artificiell intelligens utgör en bra grund. Det erbjuder också många möjligheter till samarbete mellan Finland och Estland”, konstaterade statsminister Sipilä.

Statsminister Sipilä och premiärminister Ratas ska också diskutera toppmötet EU–västra Balkan, utvecklandet av EMU och brexit.

Ytterligare information: Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, Riikka Pakarinen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 580 0833, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden och internationella ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

Foton för medierna:

Riigikantselei: https://www.dropbox.com/sh/fkl96fpxryqiydw/AAAw4RQelN_V53GodgeBKx-da?dl=0

Statsrådets kommunikation: https://www.flickr.com/photos/finnishgovernment

Webbsändning från presskonferensen kl. 17.00: https://valitsus.ee/et/pressikonverentsid