Hoppa till innehåll

Finland fördömer Turkiets attack i Syrien och vädjar för att den ska stoppas

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 9.10.2019 19.35 | Publicerad på svenska 10.10.2019 kl. 10.16
Pressmeddelande 515/2019

Enligt Turkiets president Recep Tayyip Erdogan har Turkiet inlett en attack över Syriens gräns mot områden som kontrolleras av kurdiska styrkor.

Finland fördömer skarpt Turkiets attack och stöder uttalandet av Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker om att åtgärderna måste avbrytas. Det finns ingen militär lösning på konflikten i Syrien. Ensidiga åtgärder kan också äventyra de framsteg man gjort i kampen mot IS.

”Turkiets agerande förvärrar den redan komplicerade krisen i Syrien. Vi är mycket bekymrade över vilka effekter åtgärderna kan ha på den humanitära situationen i Syrien. Krigshandlingarna kan leda till att nya flyktingar lämnar området. Det är viktigt att vara beredd på detta också på EU-nivå”, säger statsminister Rinne.

EU:s utrikesministrar möts på måndag i Luxemburg i rådet för utrikes frågor. Vid mötet kommer Finland att lyfta fram den turkiska attacken, dess konsekvenser med tanke på flyktingskap samt Syriens humanitära behov. 

”Statsrådet kommer inte heller att bevilja nya tillstånd för vapenexport till Turkiet eller andra krigförande länder”, säger statsministern.

Ytterligare information: Dimitri Qvintus, specialmedarbetare (pressrelationer), tfn 050 477 7362 och Päivi Anttikoski, statsrådets kommunikationsdirektör, tfn 040 536 4821