Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Forsknings- och innovationsrådet sammanträdde första gången under ledning av statsminister Sipilä

Statsrådets kommunikationsavdelning
7.9.2016 10.24 | Publicerad på svenska 7.9.2016 kl. 15.51
Pressmeddelande 358/2016

Forsknings- och innovationsrådet sammanträdde idag den 7 september första gången under ledning av statsminister Juha Sipilä. Rådet diskuterade vid sitt möte lägesbilden för forsknings- och innovationspolitiken samt kom överens om att sammanträda nästa gång i oktober för att besluta om rådets arbetsplan.

Forsknings- och innovationsrådet, som verkar under ledning av statsministern, är ett sakkunnigorgan för statsrådet som behandlar frågor som gäller utveckling och samordning av forsknings- och innovationspolitik. Rådets verksamhetsperiod pågår under riksdagens valperiod. Ministrarna deltar i rådets verksamhet endast så länge de är medlemmar i statsrådet.

Ordförande för rådet är statsminister Juha Sipilä, viceordförande är undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen och näringsminister Olli Rehn. Ministerledamot är försvarsminister Jussi Niinistö. Ledamöter i rådet är akademiprofessor Sirpa Jalkanen (Åbo universitet), partner Ilkka Kivimäki (Inventure Oy), rektor Liisa Laakso (Tammerfors universitet), teknologidirektör Jyrki Ovaska (UPM-Kymmene Oyj) och verkställande direktör Antti Vasara (VTT Oy).

Rådet beslutade vid sitt sammanträde att som permanenta sakkunniga bjuda in statssekreterare Paula Lehtomäki (statsrådets kansli), kanslichef Jari Gustafsson (arbets- och näringsministeriet), kanslichef Anita Lehikoinen (undervisnings- och kulturministeriet), generaldirektör Heikki Mannila (Finlands Akademi) samt generaldirektör Pekka Soini (Tekes).

Ytterligare information: Erja Heikkinen, vetenskapsråd, tfn 0295 330 101 och Riina Vuorento, överinspektör, tfn 0295 330 363, undervisnings- och kulturministeriet

Tutkimus- ja innovaationeuvosto
Tillbaka till toppen