Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Valtioneuvosto framsida

Staten förbereder deltagande i Finnairs planerade kapitaliseringsarrangemang

Statsrådets kommunikationsavdelning
29.4.2020 9.01 | Publicerad på svenska 29.4.2020 kl. 10.56
Pressmeddelande 291

Finnair Abp (”Finnair”) har meddelat att bolaget börjar bereda en aktieemission, eftersom förlusterna till följd av coronavirussituationen har minskat bolagets egna kapital. Staten som ansvarsfull ägare stöder Finnairs plan.

På grund av det osäkra marknadsläget förordar statsrådets finanspolitiska ministerutskott att det för riksdagen läggs fram ett förslag om en fullmakt på högst 700 miljoner euro för deltagande i Finnairs kapitaliseringsarrangemang, inklusive den nu planerade emissionen och eventuella andra kapitaliseringsarrangemang. Enligt Finnairs plan skulle emissionen uppgå till uppskattningsvis 500 miljoner euro. I nuläget är finska statens andel av aktierna och rösträtten i bolaget 55,8 procent.

”Coronakrisen har fått drastiska konsekvenser för hela flygtrafiken och därmed också för Finnair, som hör till de starkaste i branschen. Staten vill på förhand säkerställa en tillräcklig kapacitet att stödja bolagets soliditet i olika situationer. Nu mer än någonsin måste staten som en ansvarsfull och långsiktig ägare bidra till att säkerställa att Finland har ett starkt flygbolag också i framtiden”, säger minister Tytti Tuppurainen, som ansvarar för statens ägarstyrning.

Finnair är ett bolag av strategiskt intresse för staten. De internationella flygförbindelserna är oumbärliga för Finland och bolagets betydelse för den finländska samhällsekonomin stor. Bland annat med tanke på turismen är flygförbindelserna väsentliga. De finländska service- och turistbranscherna har vuxit betydligt under de senaste åren tack vare att turismen till Finland har blomstrat. Goda förbindelser är också viktiga med tanke på den finländska exportindustrins verksamhetsmiljö, och flygrutterna inom landet har en egen roll i att trygga den regionala tillgängligheten.

Finanspolitiska ministerutskottet förordar att en tilläggsbudgetproposition som täcker kostnaderna för statens deltagande i kapitaliseringen av Finnair överlämnas till riksdagen. Finnairs styrelse har för avsikt att för bolagsstämman i maj 2020 lägga fram ett förslag till emissionsbemyndigande för genomförandet av arrangemanget.

Ytterligare information: Tino Aalto, specialmedarbetare, [email protected], tfn 050 436 9188, Kimmo Viertola, avdelningschef, [email protected], tfn 0295 160 026, och Minna Pajumaa, finansråd, [email protected], tfn 0295 160 147

Förfrågningar om intervjuer med ministern: Emilia Tervonen, specialmedarbetare, [email protected], tfn 050 552 0676

 
Tillbaka till toppen