Hoppa till innehåll

Statsrådets kansli har inrättat ett operativt center för att stödja ledningen under coronavirusutbrottet

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 1.4.2020 19.10 | Publicerad på svenska 1.4.2020 kl. 20.30
Pressmeddelande 209/2020

Vid statsrådets kansli inrättades i dag den 1 april ett operativt center på grund av coronavirusläget.

Dess uppgift är att förbättra lägesbilden och uppföljningen av verkningarna av regeringens riktlinjer och beslut under det pågående coronavirusutbrottet. Som stöd för det operativa centret tillsätts ett nätverk av kontaktpersoner vid ministerierna.
För det operativa centrets verksamhet svarar Heikki Hovi, enhetschef vid statsrådets kansli, direkt inför understatssekreteraren vid statsrådets kansli och statsministerns statssekreterare. Det operativa centret är verksamt tills vidare.

Kärnan i det operativa centret består av tjänstemän vid statsrådets kansli i samverkan med de kontaktpersoner som ministerierna utsett. Vid behov utnämns ytterligare tjänstemän till det operativa centret.

Medlemmar i det operativa centret

 • Heikki Hovi, enhetschef, chef för det operativa centret
 • Jouni Varanka, konsultativ tjänsteman
 • Jussi Toivanen, ledande kommunikationsexpert, kommunikationsavdelningen
 • Elina Normo, sessionsråd, sessionsenheten
 • Kari Laine, utvecklingsråd, statsrådets förvaltningsenhet
 • Jussi Hyysalo, projektchef, beredskapsenheten

Medlemmar utsedda av ministerierna

 • Leena Ritola, ambassadråd, utrikesministeriet
 • Kati Pärnänen, enhetschef, ledande sakkunnig, justitieministeriet
 • Eero Kytömaa, konsultativ tjänsteman, inrikesministeriet
 • Tommi Lappalainen, äldre avdelningsstabsofficer, försvarsministeriet
 • Päivi Nerg, understatssekreterare, finansministeriet
 • Heli Nederström, undervisningsråd, beredskapssekreterare, undervisnings- och kulturministeriet
 • Kirsi Heinonen, lantbruksråd, jord- och skogsbruksministeriet
 • Tommi Nieppola, beredskapschef, kommunikationsministeriet
 • Outi Ryyppö, utvecklingsdirektör, arbets- och näringsministeriet
 • Pasi Pohjola, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet
 • Ismo Tiainen, direktör för förvaltning och internationella ärenden, miljöministeriet

Ytterligare information: Ahti Kurvinen, säkerhetsdirektör, tfn 0295 160 100, Päivi Anttikoski, statsrådets kommunikationsdirektör, tfn 040 536 4821, statsrådets kansli