Hoppa till innehåll

Regeringens proposition
Beskattningen av hyres- och arrendeinkomster från jordbruket förnyas

finansministeriet
Utgivningsdatum 20.6.2024 11.51
Pressmeddelande

Regeringen föreslår ändringar i beskattningen av hyres- och arrendeinkomster från jordbruket. Avsikten är att ändringarna ska träda i kraft vid ingången av 2025.

Fysiska personers inkomster av utarrendering av åkrar och skogar ska i fortsättningen beskattas som kapitalinkomst. Enligt propositionen ska hyresinkomster inte längre beskattas i jordbrukets förvärvskälla. Arrendeinkomsterna ska i fortsättningen, beroende på arrendegivare beskattas antingen i förvärvskällan för annan verksamhet eller i näringsverksamhetens förvärvskälla.
Beskattningen hyres- och arrendeinkomster för byggnader, konstruktioner och deras byggplatser som hör till gårdsbruksenheten förblir oförändrad. 

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2025 och avses bli behandlad i samband med den.

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2025 och tillämpas första gången vid beskattningen för 2025. 

Mer information:
Antti Sinkman, specialsakkunnig, tfn 0295 530 817, antti.sinkman(at)gov.fi
Jari Salokoski, regeringsråd, tfn 02955 30437, jari.salokoski(at)gov.fi (fr.o.m. 24.6)