Hoppa till innehåll

Finland siktar mot världstoppen med hjälp av teknik och kunskap

finansministeriet
Utgivningsdatum 31.3.2022 13.40
Pressmeddelande

I principbeslutet om teknikpolitiken fastställs för första gången de gemensamma mål för Finlands teknikpolitik som regeringen och ministerierna tillsammans förbinder sig till. Statsrådet godkände principbeslutet om teknikpolitiken vid sitt allmänna sammanträde den 31 mars.

Syftet med den gemensamma teknikpolitiken är att förbättra utvecklingen och utnyttjandet av teknik samt verksamhetsbetingelserna och kompetensunderlaget för företag och det civila samhället som stöder dem. Det primära målet med principbeslutet om teknikpolitik är att Finland år 2030 ska vara världens mest framgångsrika och välkända land när det gäller utveckling och utnyttjande av teknik. 

De fyra viktigaste målen för teknologipolitiken är: 

1.    Finland hör till världens mest konkurrenskraftiga stater och är världens bästa plats för teknikföretag. 
2.    Finland har några av världens mest kända och attraktiva centra för utbildning, forskning, experter och investeringar inom tekniksektorn. 
3.    Finland har världens teknik- och innovationsvänligaste offentliga sektor som möjliggör välfärd för människor och företag. 
4.    Finland drar stor nytta av att djärvt utveckla och tillämpa teknik som svarar på globala utmaningar. 

Enligt kommunminister Sirpa Paatero, som ansvarar för digitaliseringen av den offentliga förvaltningen, förutsätter uppnåendet av målen långsiktig politik som sträcker sig över flera regeringsperioder samt förvaltningsövergripande samarbete. 

”Utvecklingen och utnyttjandet av hög kompetens och teknik måste vara Finlands starkhet även i framtiden. Nu när de övergripande och detaljerade målen har satts upp måste vi se till att de nås med hjälp av tillräckliga resurser och genom aktivt verkställande", säger Paatero. 

Flera åtgärder har redan vidtagits 

Statsrådet förbinder sig att främja uppställda teknikpolitiska mål och ministerierna börjar genomföra dem inom hela den offentliga sektorn. Avsikten är att de teknikpolitiska mål som fastställts i principbeslutet ska främjas över regeringsperioderna.

Ett stort antal åtgärder är antingen anhängiga eller pågår redan. Statsrådet utvecklar bland annat ibruktagandet av en digital identitet för privatpersoner och företag samt gränsöverskridande elektronisk identifiering. Man håller också på att bygga upp förutsättningar för att utnyttja digitala ekonomiska data som grund för en realtidsekonomi. Målet är också att säkerställa en teknikneutral nationell lagstiftning som i stor utsträckning möjliggör automatisering.     

Uppföljningen av genomförandet av principbeslutet ska göras till en del av planeringen av ministeriernas verksamhet och ekonomi.

Mer information:
Anita Juho, specialsakkunnig, Teknologidelegationens generalsekreterare, tfn 0295 530 747, anita.juho(at)gov.fi