Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Arbetsgruppens betänkande
Genomförandet av EU-förordningen om värdefulla dataset framskrider

finansministeriet
Utgivningsdatum 12.2.2024 12.36
Pressmeddelande
Handen på pekskärmen

Europeiska kommissionen utfärdade i december 2022 en genomförandeförordning om värdefulla dataset. Syftet med förordningen är att främja återanvändning och utnyttjande av data inom den offentliga förvaltningen. Effektivt genomförande av förordningen förutsätter enligt den arbetsgrupp som bedömt regleringen inte några ändringar i den nationella lagstiftningen.

Som värdefulla dataset betraktas sådant offentligt tillgängligt informationsmaterial som upprätthålls av den offentliga förvaltningen och som enligt kommissionens bedömning har särskild social eller ekonomisk potential för dem som återanvänder det.

Genomförandeförordningen innehåller bestämmelser om detta material samt närmare tekniska specifikationer om tillgången till det. Förordningen har utfärdats med stöd av direktivet om öppna data och den påverkar inte handlingars offentlighet eller skyddet av personuppgifter.

Inget behov av ändringar i den nationella lagstiftningen

Finansministeriet tillsatte i februari 2023 en arbetsgrupp för att utreda de ändringar i den nationella lagstiftningen som genomförandeförordningen eventuellt förutsätter. Arbetsgruppen avslutade sitt arbete den 31 januari 2024 och konstaterar i sitt betänkande att det inte behövs någon ny reglering.
 
Arbetsgruppen anser att den nationella reglering som fastslogs 2021 i samband med genomförandet av EU:s direktiv om öppna data i huvudsak har visat sig fungera väl. Enligt arbetsgruppen bör man i fortsättningen alltid bedöma den nationella lagstiftningen när kommissionen bereder ändringar i genomförandeförordningen.

Nästan hundra värdefulla dataset har identifierats

Finansministeriet tillsatte i februari 2023 också en annan arbetsgrupp med uppgift att samordna det nationella genomförandet av förordningen om värdefulla dataset. Arbetsgruppen har sammanställt en förteckning över de finländska dataset som är värdefulla med stöd av förordningen och på vilka förordningen kommer att tillämpas från och med juni i år. Cirka 90 sådana set har redan identifierats. Många set har redan länge funnits tillgängliga som öppna data i Finland, till exempel geografisk information och väderrelaterade uppgifter.

Arbetsgruppen har också delat kännedom och insikt om spridning av informationsmaterial och hittat svar på flera tekniska och juridiska frågor.
 
Aktörer som uppdaterar informationsmaterial kan även i fortsättningen förmedla dem per e-post till adressen hvd-toimeenpano.vm(at)gov.fi. Arbetsgruppens verksamhet fortsätter till slutet av juni 2024.

Mer information:
Antti Helin, konsultativ tjänsteman, fornamn.efternamn(a)gov.fi, tfn 0295 530 609.

 
Tillbaka till toppen