Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

Översynen av bestämmelserna om förfarandena inom punkt- och bilbeskattningen har inletts

Finansministeriet 10.1.2019 10.30
Nyhet

Finansministeriet har börjat bereda lagstiftning för att se över förfarandena inom punkt- och bilbeskattningen.

Syftet med projektet är att så långt det är möjligt förenhetliga förfarandena inom punkt- och bilbeskattningen med Skatteförvaltningens övriga beskattningsförfaranden. Genom detta eftersträvas en enklare och tydligare reglering och på så sätt en lättare administrativ börda för de skattskyldiga.

Målet är att de nya förfarandena inom punkt- och bilbeskattningen ska träda i kraft 2021.

Avsikten är inte att ändra på för vilka produkter och i vilken utsträckning punktskatt och bilskatt tas ut.

Utvecklandet av förfarandena inom punkt- och bilbeskattningen är en del av en reform där man i första skedet överförde verkställandet av punkt- och bilbeskattningen från Tullen till Skatteförvaltningen (VETO-projektet). Översynen av bestämmelserna om förfarandena är också en fortsättning på förenhetligandet och förenklandet av Skatteförvaltningens skatteuppbördsförfaranden, som genomförts stegvis inom ramen för Skatteförvaltningens informationssystemsreform (Valmis-projektet).

Mer om projektet

Ytterligare information:

Pia Kivimies, konsultativ tjänsteman, finansministeriet, tfn 02955 30183, pia.kivimies(at)vm.fi
Sanna Esterinen, övervakningschef, Skatteförvaltningen, tfn 029 512 000 (växeln), sanna.esterinen(at)vero.fi

Tillbaka till toppen