Hoppa till innehåll

Stödgruppen för förändringsledning utredde omkostnadsbesparingar inom finansministeriets förvaltningsområde

finansministeriet
Utgivningsdatum 23.5.2024 15.16 | Publicerad på svenska 23.5.2024 kl. 16.52
Pressmeddelande

Finansministeriets arbetsgrupp har utrett metoder för att genomföra omkostnadsbesparingar inom ministeriets förvaltningsområde. Regeringen lättar, i enlighet med beslutet från vårens ramförhandlingar, de statliga ämbetsverkens och inrättningarnas uppgifter och skyldigheter och fortsätter med genomförandet av statsförvaltningens produktivitetsprogram. Målet är att förbättra hållbarheten hos de offentliga finanserna och att skapa förutsättningar för att stoppa ökningen av skuldsättningen.

De omkostnadsbesparingar som gäller finansministeriets förvaltningsområde och som hänför sig till regeringsprogrammet och besluten vid ramförhandlingarna uppgår sammanlagt till: 

  • 78 miljoner euro 2025
  • 70 miljoner euro 2026 
  • 93 miljoner euro 2027.

Finansministeriet inrättade efter ramförhandlingarna en stödgrupp för förändringsledning som ska bereda statsförvaltningens produktivitetsprogram och omkostnadsbesparingar inom finansministeriets förvaltningsområde. Ordförande för arbetsgruppen var strategi- och forskningsdirektör Olli Kärkkäinen, och gruppen bestod av FM:s tjänstemän. Arbetsgruppen arbetade i nära samarbete med ministeriets avdelningar och med ämbetsverken inom förvaltningsområdet för att säkerställa en heltäckande och genomförbar plan. 

Arbetsgruppen hade till uppgift att utreda möjligheterna att minska FM:s och de underlydande ämbetsverkens uppgifter och skyldigheter, undersöka strukturella och funktionella reformer samt utarbeta en preliminär sparplan.

Den potentiella fördelning av omkostnadsbesparingarna mellan ämbetsverken och verksamhetsmomenten som arbetsgruppens arbete resulterat i beskrivs närmare i bilagan till meddelandet.

Syftet med den preliminära beredningen är att säkerställa att omkostnadsbesparingarna och de nödvändiga åtgärderna, såsom lagstiftningsprojekt, kan genomföras planmässigt.

Ämbetsverken bereder sina egna omkostnadsbesparingsplaner 

Ämbetsverken bereder sina egna omkostnadsbesparingar och kan således bedöma till exempel deras eventuella konsekvenser för personalen. Finansministeriet stöder ämbetsverken i synnerhet när minskningen av uppgifter och skyldigheter förutsätter ändringar i lagstiftningen.

Finansministeriets egna åtgärder för att spara omkostnaderna bereds i samarbete med avdelningarna och personalen.

Beredningen av omkostnadsbesparingar en del av den normala budgetprocessen 

Beslut om fördelningen av omkostnadsbesparingarna och de åtgärder som hänför sig till dem fattas i enlighet med den normala budgetprocessen: 

  • I fråga om 2025 fattas besluten vid budgetmanglingen hösten 2024.
  •  Besluten för 2026–2027 fattas vid ramförhandlingarna våren 2025.

Ytterligare information:
Olli Kärkkäinen, strategi- och forskningsdirektör, tfn  0295 530 545, olli.karkkainen(at)gov.fi
Anu Nousiainen, förvaltnings- och utvecklingsdirektör, tfn 0295 530 326, anu.nousiainen(at)gov,fi