Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Strategin för regionalisering bereds interaktivt

Finansministeriet
14.1.2020 10.33 | Publicerad på svenska 15.1.2020 kl. 12.38
Pressmeddelande

Regionaliseringslagstiftningen reformeras under innevarande regeringsperiod under kommunminister Sirpa Paateros ledning utifrån regeringsprogrammet för Sanna Marins regering. Detta lagstiftningsarbete ska basera sig på en strategi för regionalisering som bereds av ett av finansministeriet tillsatt projekt före utgången av mars. Finansministeriet ordnar en regionrunda om strategiarbetet under januari 2020. Rundan består av fyra evenemang som ordnas i S:t Michel (14.1), Tavastehus (15.1), Rovaniemi (22.1) och Vasa (23.1).

Kommunminister Paatero lyfte vid sitt öppningsanförande i S:t Michel den 14 januari fram förändringsfaktorer som påverkar användningen av och tillgången till tjänster. Som exempel kan nämnas den demografiska förändringen och urbaniseringen, den ökade användningen av elektroniska tjänster och den betydande minskningen av kundbesök, ökningen av platsoberoende arbete samt de allt knappare ekonomiska resurserna.

- Vi har som mål att styra regionaliseringtänkandet från förflyttning av ämbetsverk mot att stöda människors behov av att bo och arbeta i olika delar av landet samt att ha tillgång till service oberoende av hemorten. Möjligheterna för detta förbättras hela tiden i och med att arbetssätten förändras på grund av digitaliseringen och de kontinuerligt förbättrade kommunikationsförbindelserna, konstaterar Paatero.

Minister Paatero betonade också vikten av hörande och interaktion i samband med beredningen av en strategi för regionalisering.

- Jag väntar med stort intresse på resultaten från paneldiskussionerna och det gemensamma arbetet under dessa möten. Idag får vi rikligt med faktabaserad information till grund för vår diskussion om hur Finland ter sig nu och vad prognoserna antyder om framtiden. Ett mål för regionalpolitiken är ju att minska skillnaderna mellan regionerna och inom kommunerna. Förvaltningen och tjänsterna finns ju inte till för sig själva utan för människorna.

Alla projekt för utveckling av förvaltningen har samma mål - Världens bästa förvaltning

Strategiarbetet som syftar till att reformera regionaliseringen ska samordnas med strategin för den offentliga förvaltningen som bereds som bäst. Statens lokalstrategi och personalledning reformeras också och den offentliga förvaltningens gemensamma kundserviceställen utvecklas. Samtliga reformprojekt har ett gemensamt mål: Världens bästa förvaltning.

Strategin bereds vid gemensamma workshoppar under regionrundan

Under regionrundans gång i januari kommer vi tillsammans med deltagarna att dryfta följande frågor vid gemensamma workshoppar:

  • Ser staten likadan ut hela landet?
  • Hur påverkar förändringarna i arbetssätten placeringen av statliga arbetsplatser och den statliga närvaron i hela Finland?
  • Hurdan är den statliga närvaron i dagens Finland och hur ser Finland ut enligt prognoserna?

Valtteri Aaltonen, som också är ordförande för koordineringsgruppen för regionalisering och minister Paateros specialmedarbetare, kommer att vara ordförande vid mötena.

Mera om ämnet på webben:

Ser staten likadan ut hela landet? (nyhet 13.1.2020)
Regionaliseringen

Diskutera temat på social media under #maailmanparashallinto #valtioalueilla #alueellistaminen #valtiollatöissä

Ytterligare information:

Valtteri Aaltonen, specialmedarbetare, tfn 02955 30399
Anu Nousiainen, finansråd, tfn 2955 30326
Sari Virta, konsultativ tjänsteman, tfn 02953 30377

Finansministeriet Förvaltningspolitiken Staten som arbetsgivare
Tillbaka till toppen