Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Valtioneuvosto framsida

Alueellistamisen strategia valmistellaan vuorovaikutteisesti

Valtiovarainministeriö
14.1.2020 10.33
Tiedote

Alueellistamislainsäädäntöä uudistetaan tällä hallituskaudella kuntaministeri Sirpa Paateron johdolla perustuen Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmaan. Tämän lainsäädäntötyön pohjaksi laaditaan alueellistamisen strategia, joka valmistellaan maaliskuun loppuun mennessä valtiovarainministeriön asettamassa hankkeessa. Valtiovarainministeriö järjestää tammikuussa 2020 strategiatyöhön liittyvän aluekierroksen, joka koostuu neljä tilaisuudesta Mikkelissä (14.1.), Hämeenlinnassa (15.1.), Rovaniemellä (22.1.) ja Vaasassa (23.1.).

Mikkelin tilaisuuden avauspuheenvuorossaan tänään 14. tammikuuta kuntaministeri Paatero nosti esiin muutostekijöitä, jotka vaikuttavat palveluiden käyttöön ja saavutettavuuteen. Näitä ovat muun muassa väestömuutokset ja kaupungistuminen, sähköisten palvelujen käytön lisääntyminen ja vastaavasti käyntiasioinnin merkittävä vähentyminen, paikkariippumattoman työn lisääntyminen sekä niukkenevat taloudelliset resurssit.

- Alueellistamisajattelun painopistettä halutaan muuttaa virastojen siirtämisestä enemmän tukemaan ihmisten tarpeita asua ja työskennellä eri puolilla maata sekä saada palveluja asuinpaikastaan riippumatta. Työnteon tapojen muuttuminen digitalisaation ja koko ajan kehittyvien viestintäyhteyksien myötä tarjoaa tähän suuria mahdollisuuksia, Paatero toteaa.

Ministeri Paatero korosti myös kuulemisten ja vuorovaikutteisuuden merkitystä alueellistamisstrategian valmistelussa.

- Odotan mielenkiinnolla näiden tilaisuuksien paneelikeskustelujen ja yhteisen työskentelyn antia. Saamme tänään paljon faktatietoa keskustelumme pohjaksi, millaisena Suomi näyttäytyy nyt ja ennusteiden valossa tulevaisuudessa. Aluepolitiikan yhtenä tavoitteenahan on alueiden välisen ja kuntien sisäisen eriytymisen vähentäminen. Hallinto ja palvelut eivät ole olemassa itseään varten, vaan ihmisiä varten.

Hallinnon kehittämishankkeilla sama päämäärä – Maailman paras hallinto

Alueellistamisen uudistamista koskeva strategiatyö sovitetaan yhteen parhaillaan valmisteltavan julkisen hallinnon strategian kanssa. Myös valtion toimitilastrategiaa ja henkilöstöjohtamista uudistetaan sekä julkisen hallinnon yhteisiä asiointipisteitä kehitetään. Kaikilla uudistushankkeilla on sama yhteinen päämäärä: Maailman paras hallinto.

Aluekierroksella strategiaa valmistellaan yhteisissä työpajoissa

Aluekierroksella tammikuun aikana pohditaan yhteisissä työpajoissa alueiden osallistujien kanssa

  • Näyttäytyykö valtio samanlaisena koko Suomessa?
  • Miten työnteon tavoissa tapahtuneet muutokset vaikuttavat valtion työpaikkojen sijaintiin ja valtion läsnäoloon kaikkialla Suomessa?
  • Millaista valtion läsnäolo on tämän päivän Suomessa ja miltä Suomi näyttää ennusteiden valossa?

Tilaisuuksien puheenjohtaja toimii Alueellistamisen koordinaatioryhmän puheenjohtaja, ministeri Paateron erityisavustaja Valtteri Aaltonen.

Aiheesta lisää verkossa:

Näyttäytyykö valtio samanlaisena koko Suomessa? (Uutinen 13.1.2020)
Kuntaministeri Sirpa Paateron puhe Mikkelissä
vm.fi/alueellistaminen

Sosiaalisen median kanavissa aiheesta voi keskustella aihetunnisteilla
#maailmanparashallinto #valtioalueilla #alueellistaminen #valtiollatöissä

Lisätietoja:

erityisavustaja Valtteri Aaltonen, puh.02955 30399
finanssineuvos Anu Nousiainen, puh. 02955 30326
neuvotteleva virkamies Sari Virta, puh. 02953 30377

Lisätty tiedotteen ruotsinkielinen käännös 15.1.2020

Hallintopolitiikka Valtio työnantajana Valtiovarainministeriö
 
Tillbaka till toppen