Statsrådet och ministerierna Media
Meny
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Temat vid mötet mellan EU:s jordbruksministrar är att bromsa klimatförändringarna genom bindning av koldioxid i marken

EU2019FIMinistry of Agriculture and Forestry 19.9.2019 13.35
Nyhet

EU:s jordbruksministrar kommer att vid det informella mötet i Helsingfors den 22–24 september diskutera bindning av koldioxid i marken som en klimatåtgärd inom jordbruket. Dessutom får ministrarna bekanta sig med en finländsk mjölkgård och ett skogsvårdsobjekt.

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä är ordförande för mötet.

Bindning av koldioxid i marken är en viktig klimatåtgärd

Finland anser att bindning av koldioxid i jordbruksmark är ett av de viktigaste sätten att minska jordbrukets koldioxidutsläpp. Genom lämpliga odlingsmetoder och markanvändningssätt kan åkrarna binda mer koldioxid ur atmosfären än för närvarande och också fungera som betydande kollager.

Under de senaste årtiondena har åkrarnas kollager allmänt sett minskat i EU. Vid det informella mötet i Helsingfors kommer EU:s jordbruksministrar att diskutera hur koldioxidbindningen i jordbruket bäst kan främjas bland annat genom den nya gemensamma jordbrukspolitiken.

Genom diskussionen mellan jordbruksministrarna främjas förhandlingarna om EU:s klimatmål på lång sikt. En stor del av EU:s medlemsländer är redo att försöka uppnå koldioxidneutralitet, dvs. balans mellan utsläpp och kolsänkor, senast 2050. Finland har som mål att enighet om klimatmålet ska uppnås under Finlands ordförandeskap.

Minister Marin berättar om mötets teman 

Tillbaka till toppen