Hoppa till innehåll

Arbetsgruppen för utveckling av tobaks- och nikotinpolitiken söker nya lösningar för att syftet med tobakslagen ska uppnås

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 14.2.2022 9.06
Pressmeddelande 43/2022

Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som har i uppgift att i enlighet med tobakslagens målsättning lägga fram förslag som stöder och främjar att användningen av tobaksprodukter och andra nikotinprodukter upphör. Förebyggande av rökning och att det målmedvetna arbetet för rökavvänjning fortsätter är en del av regeringsprogrammet.

Arbetsgruppens uppgift är att främja målsättningarna i tobakslagen, vilket förutsätter åtgärder för förebyggande av rökning och stöd vid rökavvänjning. Målet är att högst fem procent av befolkningen dagligen ska använda tobaks- eller nikotinprodukter år 2030. Genom de åtgärder som arbetsgruppen föreslår strävar man dessutom efter att allt färre ska börja använda tobaks- och nikotinprodukter i framtiden.

Till ordförande för arbetsgruppen har utsetts direktör Ilkka Oksala från Finlands näringsliv och vice ordförande är direktör Jari Keinänen från social- och hälsovårdsministeriet. Arbetsgruppen kommer att höra experter från olika områden och göra en bakgrundsutredning om det internationella läget och om nya tobakspolitiska metoder i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd. 

Arbetsgruppen har till uppgift att utreda vilka åtgärder som kan bidra till att användningen av nikotinprodukter upphör samt att utifrån utredningen lägga fram åtgärdsförslag. Också förslagen om rökfrihet i bostadssammanslutningar och om stödjande av rökfrihet genom reglering har lyfts fram som en av arbetsgruppens uppgifter. Dessutom utreder arbetsgruppen om åldersgränsen för köp av tobaksprodukter, nikotinvätskor och tobakssurrogat som innehåller nikotin ska höjas.  

Arbetsgruppens mandatperiod löper ut i slutet av januari 2023.

Uppdaterad 15.2.2022 kl 13:20: Webblänken ledde tidigare till ett förordningsbeslut av arbetsgrupp av tobaks- och nikotinpolitiken. Länken har fixats för att leda till arbetsgrupps projekt sidor.

Ytterligare information

Jaana Markkula, specialist, social- och hälsovårdsministeriet, fö[email protected]
Ilkka Oksala, direktör, Finlands Näringsliv, fö[email protected]