Hoppa till innehåll

Blicken mot framtiden och en kontrollerad förändring – Intressegrupperna har mycket att ge i projektet inom apoteksekonomi och läkemedelsdistribution

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 5.6.2024 13.23 | Publicerad på svenska 5.6.2024 kl. 14.05
Nyhet
Lääkkeet ja apteekkitalous -hankkeen tiimi
Lääkkeet ja apteekkitalous -hankkeen tiimi

Regeringsprogrammet innehåller rikligt med mål som hänför sig till läkemedel och apotek. Målen verkställs genom projektet inom apoteksekonomi och läkemedelsdistribution. Den 4 juni ordnades ett samråd med intressegrupperna om de kommande reformerna.

Projektet är uppdelat i fyra helheter med syftet att utveckla utvärderingen av läkemedel, apoteksekonomin, informationshanteringen och styrningen av läkemedelsbehandling och läkemedelsförsörjning. Det är fråga om ett långsiktigt utvecklingsarbete som sträcker sig över flera regeringsperioder. Syftet med reformen är att förbättra läkemedelsbehandlingars resultat, säkerhet och kvalitet och kostnadseffektiviteten, kundernas likabehandling och tillgången till läkemedel.  

Systemet ska fungera på lång sikt och vara tydligt

– Alla de olika delarna i apotekshelheten är sammanlänkade, vilket innebär att en ändring i någon del påverkar helheten. Därför är det viktigt att skapa stabila strukturer och ett system som fungerar bra på lång sikt, sade social- och hälsovårdsministeriets representanter vid öppningsanförandet. 

Också under diskussionen framgick det att det handlar om en stor och bred helhet som till vissa delar är svår att greppa. Deltagarna hoppades att reformen ska leda till ett system som är tydligt och lätt att förstå och tillämpa.  

– Sammanfattningsvis kan man säga att vi riktar blicken mot helheten, en kontrollerad förändring och framtiden, sade man i en av intressegrupperna.  

Under diskussionen önskade man också att reformerna blir långsiktiga och att visionen sträcker sig över flera regeringsperioder. Det konstaterades att det är av avgörande betydelse att konsekvenserna bedöms både på förhand och efter reformerna.  

– Utvecklandet och reformerandet ska göras så att lösningarna fungerar på lång sikt. Förutsägbarheten är viktig för aktörerna och för att företagen lättare ska kunna fatta investeringsbeslut, sade man i en annan intressegrupp. 

Samarbetet med välfärdsområdena och Finlands del i Europas försörjningsberedskap

Under samrådet kretsade diskussionen mycket kring behovet att öka samarbetet mellan apoteken och välfärdsområdena. Ett av projektets syften är de facto att se över apotekens uppgifter som en del av social- och hälsovårdstjänsterna. Även försörjningsberedskapen och tillgången till läkemedel nämndes flera gånger under mötet.   

– Finland befinner sig inte i ett vakuum, och därför måste man följa upp tillgången till läkemedel i hela Europa. Små länder försummas lätt när de allt knappare resurserna fördelas. 

Man önskade tydlig information och en öppen dialog 

Deltagarna önskade öppenhet och diskussion både i projektets början och i slutet när lösningarna börjar ta form.  

– Ett varmt tack till er alla för en bra diskussion. Den här förmiddagen ger en bra grund för en konstruktiv och kontinuerlig dialog också i framtiden. Förutsägbarhet, en kontrollerad förändring och blicken framåt – så kan man sammanfatta det viktigaste. Vårt projektteam kan kontaktas med låg tröskel, sade  ledande sakkunnig Lauri Pelkonen.  

Mer information

Lauri Pelkonen, ledande sakkunnig, tfn 0295 163 218, [email protected]