Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Det allmänna bostadsbidraget och bostadsbidraget för pensionstagare höjs 2023 när det gäller uppvärmningskostnaderna

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2022 15.30
Pressmeddelande 316/2022

Låginkomsttagare ska kompenseras med 57 procent år 2023 för de kraftigt höjda priserna på uppvärmningsenergi genom en höjning av uppvärmningsnormen i det allmänna bostadsbidraget och av underhållsnormen för egnahemshus. En motsvarande höjning görs även i bostadsbidrag för pensionstagare.

Det allmänna bostadsbidraget justeras på grund av förändringar i boendeutgifterna när de boendeutgifter som ska beaktas stiger med minst 50 euro per månad. Beloppet av den höjning som beviljas avgörs alltid från fall till fall och beror på hushållets storlek, den kommun där bostaden finns och de inkomster som ska beaktas när hushållet beviljas stöd. Många av de förmåner och inkomster som ska beaktas i det allmänna bostadsbidraget höjs från och med den 1 januari 2023, och höjningarna inverkar också på bidragsbeloppet.

Syftet med lagändringen är att trygga betalningsförmågan hos förmånstagare med låga inkomster i en situation med kraftigt stigande energipriser. Genom ändringen blir det också lättare att betala bostadsbidragen direkt till hyresvärden ifall det uppkommer betalningsstörningar. På det sättet kan man trygga förmånstagarens boende och undvika vräkning.

Lagarna träder i kraft den 1 januari 2023. Den ändring i lagen om allmänt bostadsbidrag som gäller uppvärmningskostnaderna och underhållsutgifterna gäller till utgången av 2023.

Mer information: 

Mikko Horko, konsultativ tjänsteman, [email protected]

 
Tillbaka till toppen