Hoppa till innehåll

Social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd och Folkpensionsanstalten informerar:
Finland förbereder utfärdandet av EU:s coronavaccinationsintyg också för personer som vaccinerats i andra länder

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 8.9.2021 15.05
Pressmeddelande 248/2021

Social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd och Folkpensionsanstalten börjar bereda det tekniska genomförandet och en verksamhetsmodell med hjälp av vilka man i Finland kan bevilja EU:s coronavaccinationsintyg till personer som har vaccinerats i länder utanför EU med de covid-19-vaccin som Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har godkänt.

Dessutom utreds möjligheten att utfärda intyg också över vaccinpreparat som finns upptagna på Världshälsoorganisationens (WHO) förteckning över nödanvändning.

Personer som vistas eller bor i Finland och som vaccinerats i länder utanför EU kan få ett EU-vaccinationsintyg i Finland tidigast i slutet av oktober.

Personer som är vaccinerade i Finland har kunnat få EU:s coronavaccinationsintyg från och med den 22 juni. EU:s intyg över full vaccinationsserie har också kunnat beviljas personer som har fått sin första vaccindos i en annan EU-medlemsstat eller i ett land utanför EU och den andra vaccindosen i Finland.

Utgångspunkten är att coronavaccinationsintyget fås i det land där vaccinationen har getts. Om en person har fått de vaccindoser som ingår i vaccinationsserien i olika EU-länder, får hen ett intyg över en full vaccinationsserie i det land där den senare vaccinationen har getts.

Digitala coronaintyg från vissa länder utanför EU kan redan nu kontrolleras digitalt i EU-länderna. Dessa länder är för närvarande Island, Liechtenstein, Norge, Norra Makedonien, San Marino, Schweiz, Turkiet, Ukraina och Vatikanstaten. Antalet länder ökar i takt med att EU och olika länder utanför EU kommer överens om interoperabilitet mellan intygen.

Varje EU-land beslutar själv hurdana coronaintyg som krävs av dem som reser in i landet.

Ytterligare information

Medborgarnas frågor om coronaintygen på Mina Kanta-sidorna

Allmän rådgivning:

  • Kundservicen hos Kanta-tjänsterna: [email protected]
  • Obs! Kundservicen i Kanta-tjänsterna har inte möjlighet att kontrollera eller korrigera personliga hälsouppgifter. I dessa fall ska du vara i kontakt med den enhet inom hälso- och sjukvården där du har fått vård.

Fel eller brister i coronaintygen:

  • Hälso- och sjukvården: organisationen som har gett vaccinet eller tagit coronatestet

Utländska krav på coronaintyg samt fartygs- och flygbolagens intygspraxis:

  • mållandets webbplats för coronafrågor eller fartygs- och flygbolagets webbplats och kundbetjäningskanaler
  • Re-open EU (europa-eu)

Kontaktuppgifter för medier

Vi ber medierna ta kontakt med organisationernas centraliserade kommunikation i enlighet med den bifogade ansvarsfördelningen.

FPA: [email protected]
Mina Kanta-tjänsten och genomförandet av coronaintygen på Mina Kanta-sidorna

Institutet för hälsa och välfärd: [email protected]
Institutet för hälsa och välfärds vaccinationsregister, registrering av yrkesutbildade personer, uppgifternas regionala täckning, verksamhetsmodeller för hälso- och sjukvården, vaccinationer som getts utomlands, pappersblanketter, applikationen för kontroll av intyg

Social- och hälsovårdsministeriet: [email protected] 
finansieringen av coronaintyget, helhetsplanen, tekniska egenskaper, juridiska frågor, EU-beredning, användningsändamål, intyg som en del av inresan, bekämpning av covid-19-smitta i gränsöverskridande trafik, inresemodell, praxis i andra länder, lagen om smittsamma sjukdomar, regeringspropositionen om gränserna

Kontaktuppgifter för hälso- och sjukvården

Organisationer inom hälso- och sjukvården kan skicka e-post till adressen: [email protected]