Hoppa till innehåll

För genomförandet av direktivet om lönetransparens har tillsatts en arbetsgrupp

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 27.5.2024 11.03
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att bereda en regeringsproposition om det nationella genomförandet av direktivet om lönetransparens.

Arbetsgruppen består av representanter för social- och hälsovårdsministeriet, justitieministeriet, arbets- och näringsministeriet, arbetsmarknadens centralorganisationer, jämställdhetsombudsmannens byrå och  dataombudsmannens byrå.   

Arbetsgruppens mandatperiod går ut den 31 mars 2025. 

Direktivet om lönetransparens trädde i kraft i juni 2023. Medlemsstaterna ska senast den 7 juni 2026 sätta i kraft de bestämmelser i lagar, förordningar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet. 

Mer Information:

Terhi Heinilä, direktör, jämställdheten, tel. 02951 63003, [email protected]