Hoppa till innehåll

Kom med och utveckla den artificiella intelligensen inom social- och hälsovården

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.6.2024 11.58
Nyhet
-

Social- och hälsovårdsministeriet har bildat ett ekosystem med syftet att bättre utnyttja artificiell intelligens inom social- och hälsovården.

AI-ekosystemet inom social- och hälsovården är ett gemensamt nätverk där myndigheter, forskare och finländska och internationella företag kan samarbeta inom olika försök och projekt, utbyta erfarenheter och utveckla förutsättningarna och lagstiftningen som stöd för utnyttjandet av AI.

I utnyttjandet av AI finns en stor potential inom det sociala området och hälso- och sjukvårdssektorn till exempel när det gäller registreringen av kunduppgifter och kundrådgivningen. Syftet med ekosystemet är att den AI-teknik som finns ska kunna börja användas så snabbt och effektivt som möjligt utan att äventyra patientsäkerheten eller dataskyddet. Genom att använda AI effektivt kan man säkerställa att kunderna får tjänster av hög kvalitet och underlätta arbetet. Det blir också mer tid över för de viktigaste arbetsuppgifterna och för att bemöta kunder personligen.

Initiativet till ekosystemet baserar sig på en utredning om hur AI kan användas på bästa sätt inom social- och hälsovården och hur användningen kan främjas. Social- och hälsovårdsministeriet kommer i höst 2024 att utlysa understöd för lovande projekt som främjar användningen av AI.

Enligt Jukka Lähesmaa, som är ekosystemets ordförande, får social- och hälsovårdsministeriet genom utvecklingsprojekten och ekosystemet information om eventuella behov att utveckla lagstiftningen.

– För att utnyttja potentialen med AI kan det krävas ändringar i lagstiftningen, och när EU:s AI-förordning trätt i kraft måste man dessutom förenhetliga AI-användningen inom social- och hälsovården. Aktörerna har bildat ett nätverk där de kan hjälpa varandra med att tolka lagstiftningen, säger Lähesmaa.

Syftet med ekosystemet är att aktörerna tillsammans kan lösa problem och ställa frågor kring användningen av AI inom social- och hälsovården. Social- och hälsovårdsministeriet ska också utvärdera effekterna och riskerna i fråga om användningen av AI. När det gäller de övriga viktiga områden där AI kan användas inom social- och hälsovård hoppas man på nya initiativ från deltagarna i ekosystemet.

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för samordningen av ekosystemet i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd, HUS-sammanslutningen, DigiFinland och UNA, som bidrar till ekosystemet med sin egen verksamhet och expertis inom AI. DigiFinland Oy har tilldelats uppgiften som sekreterare i ekosystemet. Mer information och anvisningar om hur man ansluter sig till ekosystemet finns på DigiFinlands webbplats.

Mer information

Jukka Lähesmaa, ordförande för ekosystemet för AI inom social- och hälsovård, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 029 516 3139, [email protected]

Jarmo Pulkkinen, samordnare för ekosystemet, DigiFinland Oy, tfn 050 597 3069, [email protected]