Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Lagen om tillämpningen av bestämmelserna om samordning av de sociala trygghetssystemen i handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien träder i kraft

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 25.5.2022 13.33
Pressmeddelande 135/2022

Lagen om tillämpningen av bestämmelserna om samordning av de sociala trygghetssystemen i handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien träder i kraft den 1 juni 2022. Ge-nom lagen införs bestämmelser om den nationella lagstiftning som ska komplettera avtalet. Lagen tillämpas på samordningen av de sociala trygghetssystemen endast när det gäller perso-ner som rör sig mellan Finland och Storbritannien.

Efter att Storbritannien lämnade EU slöt EU och Storbritannien ett avtal om en nästan likadan samordning av den sociala tryggheten som i avtalet mellan länderna i EU. De bestämmelser om samordning av de sociala trygghetssystemen som finns i detta handels- och samarbetsavtal till-lämpas på alla personer som rör sig mellan Storbritannien och länderna i EU. Till stöd för be-stämmelserna i handels- och samarbetsavtalet stiftas också en nationell lag om vissa behörighets-frågor och de nationella förfarandena.

Avsikten är att lagen ska garantera kontinuitet och ett enhetligt förfarande vid samordningen av den sociala tryggheten i gränsöverskridande situationer. Avsikten är att samordningen av Finlands och Storbritanniens sociala trygghet i det stora hela ska ske på samma sätt som förut. Lagen finns till för att garantera att individens rätt till social trygghet tillgodoses.

Mer information

Mira Saloheimo, regeringssekreterare [email protected]
 

 
Tillbaka till toppen