Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Delaktighetsarbetsgrupp ska bereda bestämmelser som säkerställer delaktigheten för personer med funktionsnedsättning

Social- och hälsovårdsministeriet 9.1.2020 10.33
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som har till uppgift att bedöma och bereda förslag till bestämmelser i lagstiftningen om funktionshinderservice. Målet är att ytterligare trygga och öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta i beslutsfattande och ordnande av service som gäller dem samt att förtydliga rättsmedlen.

Tillsättandet av arbetsgruppen är ett svar på ett av riksdagens uttalanden om medborgarinitiativet ”Ingen marknadsvara”.

I arbetsgruppen ingår representanter för myndigheter och funktionshindersorganisationer. Gruppen har till uppgift att utarbeta förslag till bestämmelser om delaktigheten för personer med funktionsnedsättning och om rättsmedel i samband med valet av sätt att ordna service. 

Arbetsgruppens mandattid sträcker sig till utgången av maj 2020. Resultaten av arbetsgruppens arbete kommer att användas vid totalreformen av lagstiftningen om funktionshinderservice.

Ytterligare information

Kirsi-Maria Malmlund, jurist, tfn 0295 163 073

Tillbaka till toppen